จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง , สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/18/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2565
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-28 17:34:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5