จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/22/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 10:23:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6