จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อกระดาษ A4 Idea Work 80gam 500sheets ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่สัญญา :
3/64
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-29 09:22:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5