จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหารจาง ม.๘ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/25/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 14:14:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6