จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ สาย ชย.4008 แยก ทล.2037-บ้านห้วยยางดำ กม.12+000 ถึง กม.15+000 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/17/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 10:59:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6