จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอส พาร์ค ทรี จำกัด บริเวณโครงการกลิทเทอร์ทาวน์ บางนา-บางสมัคร หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.9/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 13:45:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 พ.ย. 2563 นายอรุณ แสงมณี