จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองรั้ว-คลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/17/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 14:20:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ธ.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน