จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขากระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/22/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 ส.ค. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 15:47:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ม.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน