จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/19/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 14:47:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน