จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/20/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
24 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 14:48:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน