จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านอาภู ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/14/2564
วันที่ทำสัญญา :
4 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 16:35:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ