จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนซอยราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 10 /2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 08:25:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร