จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.ที่ 19+675 ถึง กม.ที่ 20+570 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/7/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 08:14:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 30 ต.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
1 30 ต.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร