จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/6/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 13:41:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7