จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/009/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 14:01:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1