จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาไชยา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ผลิตสูบจ่ายน้ำ ณ โรงสูบน้ำแม่ข่ายไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาไชยา 11/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 ก.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางนิจิตตา ทวีแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-04 15:38:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ต.ค. 2563 นางนิจิตตา ทวีแก้ว