จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/5/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 17:11:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 พ.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ