จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/4/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 09:39:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 พ.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ