จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรองแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.๒/28/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-06 17:51:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2