จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
งานจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.ข.๒ ขนาด ๓๕๐ มล. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2/25/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-06 16:45:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2