จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
ซื้อผงปูนคลอรีนชนิด ๖๕% (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) บรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๘๘๗ ถัง พร้อมขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/ซ.02/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-28 09:48:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ต.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6