จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานดูแลและเดินระบบผลิต Mobile Plant ขนาด ๕๐๐ ลม.ม./ชม. ให้แก่ กปภ. ณ สถานีผลิตน้ำป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/16/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ต.ค. 2565
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:10:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน