จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานดูแลและเดินระบบผลิต Mobile Plant ขนาด ๕๐๐ ลม.ม./ชม. ให้แก่ กปภ. ณ สถานีผลิตน้ำป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/17/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 พ.ย. 2565
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:08:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน