จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.เชียงใหม่พิมุกต์ สำหรับโครงการบ้านพิมุกต์ โครงการ 4 เฟส 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่สัญญา :
0163/0023
วันที่ทำสัญญา :
22 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-07 11:12:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2563 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์