จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรอง แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน (ปัญหาเฉพาะหน้า) สำหรับสถานีผลิตน้ำห้วยแถลง - หินดาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2/166/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 พ.ย. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-04 17:36:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ก.ย. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2