จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา Vertical Turbine Pump ขนาด 1,800 ลบ.ม. บริเวณสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด ต.คลองอุดมจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.13/2561 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว CLASS C และมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.2/150 ,151 /2561 17 ก.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 15 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 184/2561 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัทเดอะ นิว คอนเซปท์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ 58627 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 92/2561 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ น.ส.อัมพร ศรีธิชัย โฉลดเลขที่ 78483, 78484, 78485, 78486, 78487, 78488, 78489, 78490, ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 93/2561 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวย ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด โครงการบีโฮม โฉนดเลขที่ 7515 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 94/2561 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า TRO 1 KC สถานีจ่ายน้ำเคหะชุมชน 54/2561 4 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 8 บ้านทุ่งโก และหมู่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/158/2561 24 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.14/2561 29 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/163/2561 28 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลวังวิเศษ ถนนเทศบาล 11 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่าง กม.22+500-กม.24+875 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/162/2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด 162/4 ม.3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.63/61 ปพย.93/61 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หมู่ 10 บริเวณ(ซอยโฉมศิริอุทิศ-แยกขวาทาง) ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.11/61 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ หจก.น้ำเพียงดิน บูติค โฮเทล โฉนดเลขที่ 8893,17835, 28931, ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 89/2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก20 (เฟส3) ต.สันทราย อ.สันราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 90/2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ 02/61 10 ก.ย. 2561 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวงและหน่วยบริการบ้านด่านลานหอย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 11/2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ศรีเทพไทยพัฒนา โครงการศรีเทพไทยพาร์คววิว สิริโสธร บริเวณ หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.9/2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
กองจัดหา ชื่อเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis จำนวน ๒๐ เครื่อง 170/2561 27 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ ดีญ่า วิลเลจ-ชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.12/2561 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกถังตกตะกอน ชุดที่ 1 และ 4 สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 53/2561 29 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมประตูน้ำหม้อกรองโรงกรอง 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 8 ชุด และซ่อมประตูน้ำระบายตะกอน 100 มม. จำนวน 36 ชุด สถานีผลิตน้ำบางละมุง ปพย.91/61 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๔+๔๙๖.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก กปภ.ข.2/132/2561 3 ก.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.156/2561 22 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561