จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/64/2562 27 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้วเริ่มจากถนนพระราม 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง ถึงแยกโพหัก (ด้านซ้ายมือ) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/60/2562 26 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดบางแขม - แยกศาลากลาง ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/54/2562 18 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบาง กปภ.ข.3/44/2562 13 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการพัฒนาระบบประปารองรับ EEC พื้นที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ กปภ.ข.1/045/2562 27 ธ.ค. 2561 2 ม.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา นายคงศักดิ์ ชัยรัตนศักดา โฉนดเลขที่ 109383 ม.2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.10/2562 2 ม.ค. 2562 2 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย จ้างงานจ้างปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำที่หน่วยบริการวังน้ำเขียว งานผลิต กปภ.สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2562 2 ม.ค. 2562 2 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสะพานลอดข้ามทางรถไฟถึงสะพานบางยี่โร ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน กปภ.ข.4/30/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสนม ม.4 และบ้านหนองขาม ม.9 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย กปภ.ข.6/60/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหญ้าแพรก ม.11 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/61/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนหลัง หมู่บ้านเคหะเอื้อฯบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/58/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสำลี หมู่ 8 ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน (น.คำใหญ่) กปภ.ข.6/57/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสองห้อง ม.7 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย กปภ.ข.6/59/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านสระน้อย- บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/63/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ หมู้บ้านกาญจน์กนกทาวน์ 2 หลังแมคโครแม่ริม เฟส 11 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.2/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมารื้อถอนตรวจเช็คความเสียหายเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ รหัส RTM 05 และ 06 BT การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 32/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ดอนแก้ว 999 คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการดอนแก้ววิลเลจ 11 (เฟส 3) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 31/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.ข.10/17/2562 29 ม.ค. 2562 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาชะอวด กปภ.ข.4/29/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยเทศบาล 2 - ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม กปภ.ข.4/28/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/56/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนบ่อ หมู่ 4,12 และ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/52/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบัวคำ หมู่ 2 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) กปภ.ข.6/54/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงประเสริฐ หมู่ 9,10 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) กปภ.ข.6/55/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) กปภ.ข.6/53/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561