จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมารื้อถอนและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RSM 13 และ RSM 14 สถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) กปภ. สาขา ชม. (พ) 97/2561 10 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2348 หน่วยบริการน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/130/2561 7 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านทุ่งทอง ม.6 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ข.3/165/2561 7 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.เอทีพี เอ็กซ์เพรส หมู่บ้านคริสตัลโฮม 2 เฟส 4 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.22/2561 7 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.ข.๒/179/2561 27 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี 57/2561 12 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง งานซ่อมแซมท่อรับน้ำของหม้อกรอง โรงกรองน้ำสำนักงาน 1 ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.จำนวน 2 หม้อกรอง สถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 7/2561 7 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 กปภ.ข.5/57/2561 7 ก.ย. 2561 7 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 56/2561 10 ม.ค. 2562 6 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 กปภ.ข.5/58/2561 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง จ้างเหมาวางท่อประปาให้ เทศบาลนครแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.60/2561 12 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับโรงพยาบาลทับสะแก หมู่6 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7/2561 27 ส.ค. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กปภ.มส.13/2561 19 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับนายอนิรุตย์ อุทัยเสวก หมู่ที่ ๔ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 27/2561 5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรับโอนกิจการประปาเอกชน โครงการหมู่บ้านอีสเทิร์น พาร์ค วิลล์ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แบบเลขที่ ปพย.65/61 ปพย.94/61 5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสะพานคอนกรีตอัดแรง ที่ กม. ๘+๔๘๒ ของคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย - ๔ ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก ๓ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ กปภ.ข.๒/171/2561 4 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณเริ่มจากถนนสายวังม่วง -โคกกรวดไปบริเวณสายกลุ่มบ้านนายประเทือง พูลแช่ม หมู่ที่ ๓ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 26/2561 4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 55/2561 7 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นางสุภา ฐิตโชตินิมิต กปภ.บปก.14/2561 4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม จำนวน 8,000 กิโลกรัม กปภ. สาขา ชม. (พ) 95/2561 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4ตอนควบคุม 1301 ตอนเขาพับผ้า-พัทลุง ตอน 4 ระหว่าง กม.1161+680 - กม.1162+500 กปภ.สาขาพัทลุง กปภ.ข.5/59/2561 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาห้วยยอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลวังวิเศษ ถนนบางนาว ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สข.หย 11/2561 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว ให้กับบริษัท มิตรดีเซล จำกัด ที่อยู่ 464 ม.11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 6/2561 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 11897, 44740, ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 96/2561 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 KVA., บริเวณสถานีสูบน้ำดิบวัดขวัญสะอาด ต.คลองอุดมจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.4/25612 3 ก.ย. 2561 3 ก.ย. 2561