จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ดอนแก้ว 999 คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการดอนแก้ววิลเลจ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 102/2561 14 ก.ย. 2561 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อบริเวณถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปพย.103/61 13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2,300 บล.ม./ชม. จำนวน 3 ชุด สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 1 61/2561 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ RTM1BP3 สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 62/2561 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. จำนวน 3 ชุด สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 63/2561 14 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 มาตรวัดน้ำ Ultrasonic ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 244/61 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายภณอิสร์ ทัศมากร มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 64227 หมู่ที่ 7 ถ.ลำปำ-ปากประ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 21/61 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาโนนสูง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเพราม หมู่ที่ 4 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.สาขาโนนสูง 8/2561 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อบริเวณมาบหว้า ม.2 ม.3 เชื่อมบ้านหนองเกตุน้อย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปพย.102/61 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์มณฑล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการทิพย์มณฑล 2 ถ.สันทรายสายเก่า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 100/2561 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 58/2561 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1,500 และ 600 ลบ.ม./ชม. จำนวน 4 ชุด สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 59/2561 13 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 60/2561 14 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายแฟง สุวรรณบุตร โครงการสุขสมบูรณ์ในบาง เฟส 3 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.43/2561 3 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.44/2561 3 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับบจก.ชุมโถสุราษฎร์ ถ.ศรีวิชัย 26 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.45/2561 13 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยหมู่บ้านเทพธานี ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 28/2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮลเทล 456 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.68/61 ปพย.95/61 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮลเทล 777/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.67/61 ปพย.96/61 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายธัณยพร ยศสมบัติ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.66/61 ปพย.101/61 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อถนนสายสังกะเปี๋ยว-ปตท. หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปพย.100/61 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางศิริกานต์ แซ่โง้ว โฉนดเลขที่ 85314 ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 99/2561 11 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานซื้อขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 128 สายใน พร้อมติดตั้ง และเซ็ทอัพระบบ กปภ. สาขา ชม. (พ) 98/2561 10 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 7/2561 10 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง(บริเวณแยกอ่าวเทียน-หัวสะพาน) ม.3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8/2561 10 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561