จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน ที่กม.๓๙+๒๓๐) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.18/2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2563 กจห.9/2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเลียบคลองสวนหมาก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.19/2563 27 ก.พ. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศา2 ซอย19,23 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.10/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บขส.ใหม่ ถ.มิตรภาพ ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี กปภ.ข.7/19/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าสถานีรถไฟ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด) กปภ.ข.7/18/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสถานีตำรวจภูธรกุดจับ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผืิอ (น.กุดจับ) กปภ.ข.7/20/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล 85/12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.15/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนชากังราว หน้าหมู่บ้านฉัตรเพชร ถึงแยกลำมะโกรก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.8/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.9/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 10/63 28 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 12 (บริเวณภายในหมู่ที่ 12) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) มล 11/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้านอาคาเดีย 3 ม.9 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 6/2563 31 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 3/63) ระยะเวลา 2 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 16/2563 22 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 เจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ (สถานีจ่ายน้ำสระใคร) พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กปภ.ข.7/65/2563 2 มี.ค. 2563 26 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 เครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๔๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กปภ.ข.6/42/2563 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน งานปรับปรังเส้นท่อบ้านดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน กปภ.สาขาน่าน 7/2563 14 ก.พ. 2563 24 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.สข.ปปส.11/2563 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 14/2563 30 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน กปภ.ข.5/23/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 4009 จากซอยสวนปาล์มถึงเซเว่นคลองตาล ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร กปภ.ข.4/20/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเสริมศักดิ์ ขุนชิต มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 110243 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 9/63 27 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวจิดาภา พรหมเจียม ชั่วคราว ถนนแสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.16/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 วางท่อน้ำดิบฝายท่าลาด-เกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1/028/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อทางหลวง 3701 สายทางคู่ขนานทางพิเศษระหว่างเมืองสาย ชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000 – กม.113+500 กปภ.สาขาแหลมฉบัง กปภ.ข.1/027/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563