จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.2057 (ฝั่งซ้ายทาง) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/46/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ นายสมใจ ศาสตร์พาณิชย์ ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.42/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 4/2563 19 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาน่าน งานปรับปรังเส้นท่อบ้านท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน กปภ.สาขาน่าน 8/2563 6 มี.ค. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา งานซ่อมระบบควบคุม PLC สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant กปภ.สาขาเกาะคา กปภ.สาขาเกาะคาที่ 3/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.บฉ.035/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๘๐๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรันต ที่กม.๒๙+000) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.19/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา กปภ.ข.9/21/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนจำนวน 3 โครงการ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.39/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพระเนตรและบ้านท่าช้าง ตั้งแต่ ถนนสุมนเทวราช ถึง ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน กปภ.สาขาน่าน 9/2563 27 มี.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.พค.38/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสายงานผลิต ระยะเวลา 2 เดือน ( ก.พ.63 - มี.ค.63) กปภ.ตร.14/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี (ครั้งที่ 3/63) ระยะเวลา 8 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 17/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.พค.36/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.พค.37/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมสีภายนอกอาคาร สารเคมีภายนอก,ภายในและโรงกรอง 100 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.40/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมมอเตอร์ CVM 02 KN และตู้ควบคุมมอเตอร์ MCP 03 KN สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.41/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0163/0028 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาด่านซ้าย โครงการขุดลอกบริเวณฝายกั้นน้ำจุดสูบน้ำลำน้ำอุ่น ปริมาตร 1,000 ลบ.ม.(ลำน้ำอุ่น) เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งมีตะกอนทับถมทำให้ฝายกั้นน้ำตื้นเขิน 6/63 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการงานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 6 นิ้วให้ บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์) ณ หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร พร้อมวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ เลียบทางรถไฟ ถ.ธนะวิถี-หน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กปภ.อร.030/2563 14 ก.พ. 2563 30 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา ให้ บริษัท ฉะเชิงเทรา เอสเทท จำกัด โครงการมาลีวัลย์ ท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.6/63 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/24/2563 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางคล้า งานวางท่อขยายเขตฯ พร้อมติดตั้งมาตรขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นางมะลิ สุขสวัสดิ์ บริเวณ เลขที่ 34/23 ม.11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บค.27/2563 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563