จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาท่ามะกา โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ทมก.4/2563 5 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 9 มาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ กปภ.ข.9/22/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งไปหมู่ที่ 3,11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/33 /2563 31 ม.ค. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/23/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/22/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/24/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านแหลมทอง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) กปภ.ข.7/18/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว 1/2” ให้กับนายวรสิทธิ์ ค้าเจริญ (หมู่บ้านมงคลสิทธิ์) ถนน รพช. ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.16/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาน่าน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจ.พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ เรียลเอสเตท หมู่ที่ 15 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน กปภ.สาขาน่าน 6/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานดันลอดท่อใหม่เพื่อจ่ายน้ำฝั่งตรงข้ามปลายสุดบ้านแหลมทอง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) กปภ.ข.7/29/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการลลิลทาวน์ แลนซิโอ คริป (เฟส5) ม.8 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 15/2563 4 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง ถังน้ำใส บริเวณสถานีผลิตน้ำปากแรต กปภ.ข.3/39/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.สาขาท่ามะกา กปภ.ข.3/38/2563 27 ม.ค. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.2057 (ฝั่งซ้ายทาง) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/46/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ นายสมใจ ศาสตร์พาณิชย์ ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.42/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานซ่อมแซมระบบกรองน้ำและเปลี่ยนกรวดทรายกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 4/2563 19 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาน่าน งานปรับปรังเส้นท่อบ้านท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน กปภ.สาขาน่าน 8/2563 6 มี.ค. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา งานซ่อมระบบควบคุม PLC สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant กปภ.สาขาเกาะคา กปภ.สาขาเกาะคาที่ 3/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.บฉ.035/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๘๐๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรันต ที่กม.๒๙+000) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.19/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา กปภ.ข.9/21/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนจำนวน 3 โครงการ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.39/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพระเนตรและบ้านท่าช้าง ตั้งแต่ ถนนสุมนเทวราช ถึง ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน กปภ.สาขาน่าน 9/2563 27 มี.ค. 2563 31 ม.ค. 2563