จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับการรับโอนสำหรับ แผนกเกษตรกรรม กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก บ้านสอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง กปภ.ข.๒/146/2562 16 ก.ค. 2562 16 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานวางท่อขยายเขตให้ นายอนุชิต แซ่คู ม.14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 46/2562 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 (ครั้งที่ 2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 22/2562 24 มิ.ย. 2562 15 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเมืองพล กปภ.ข.6/112/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสันสลี หมู่ 10 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กปภ.ส.ชร.39/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถาน สามัคคีพัฒนามั่นคง จำกัด หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กปภ.ส.ชร.38/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/151/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 11 ปพย.86/62 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างฯ ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+412 -กม.143+350 กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/114/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรม วัดโนนสวรรค์ (ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร พื้น หลังคา และทาสีอาคาร) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ กปภ.ศข.4/2562 12 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโคกนางเหริญ หมู่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 9/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานที่ 6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว กปภ.สาขาบ้านไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.สข.บผ./27/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 ML. พร้อมฝา จำนวน 75,800 ขวด ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2562 18 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.ข.6/108/2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6/107/2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา งานขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.5/2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานซ่อมแซมระบบผลิตน้ำ Mobile Plant สถานีผลิตน้ำวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขากระนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/109/2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยแม่รำพึง 4/2 หมู่ 4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13/2562 5 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บ้านโคกสง่า ซอย 4 ถึงทางเข้าวัดโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปช.6/2562 9 ส.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการงานซ่อมแซมปรับปรุงตู้ Data logger (ตู้ DMA) ของ กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/74/2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบ DMA รวม 14 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ใบสั่งจ้างเลขที่ 150/62 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/62 10 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหนองปราง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด กปภ.ข.5/36/2562 9 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายระพินทร์ กุการยา 58/58 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.31/62 ปพย.85/62 10 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับบริษัท ซี เอ็น แอสเส็ท จำกัด โครงการ The Clifford (โซน 7) หมู่ 7 บ้านสันเหมือง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่15/2562 10 ก.ค. 2562 10 ก.ค. 2562