จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงราย งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน กปภ.ส.ชร.23/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ กปภ.สข.ปปส.09/2563 27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ 		 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.สข.ปปส.08/2563 27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต (ม.ค.63-มี.ค.63) กปภ.สาขาภูเก็ต/26/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำพลับพลาทรงงาน กปภ.สาขาเบตง กปภ.ข.5/13/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/16/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันจากถนนมาลัยแมนถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/25/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการบ้านจัดสรร บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนท์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) กปภ.ข.10/5/2563 16 ม.ค. 2563 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อซอย ๑๑ ล่าง อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/8/2563 23 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกนำเจริญ อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/7/2563 23 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานวางท่อ S ขนาด 250 มม. บนชุดเหล็กรับท่อเกาะเสาราวสะพานลำห้วยเหนือ (ทางออกมหาสารคาม) ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/30/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+000 ถึง กม.58+535 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.ข.6/31/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วางท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) กปภ.ข.1/017/2563 29 พ.ย. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 พิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้งของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/4/2563 12 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาอู่ทอง 1/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแห่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/10/2563 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทานบริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/12/2563 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขต ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 08/2563 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแพร่ งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กปภ.พร.2/2563 3 ก.พ. 2563 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว หมู่ 6 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่ 2/2563 20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. และขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีสูบ-จ่ายน้ำมาบตาพุด 1 จำนวน 2 ถัง กปภ.บฉ.020/2563 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน บริเวณจากวัดโคกหัวข้าว ถึงไฟฟ้า ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค. 25/2563 20 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางมูลนาก งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณคลองบุษบง ถ.ประเวศใต้ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บน.1/2563 24 ธ.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี กปภ.ข.5/10/2563 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 จ้างงานย้าย แนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงสถานีรถไฟสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/24/2563 18 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562