จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาวหนึ่งฤทัย ล่ำสุทธิ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 56328 ม.3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.041/2564 16 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาฝาง งานวางท่อประปาให้กับ นายไพรัช ชัยอิสระเสรี โครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 เทศบาลซอย 23 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาฝาง 1/2564 18 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.พูนสิน พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ทิพภิรมย์ บ้านฉาง 2 กปภ.บฉ.042/2564 16 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางชนม์ณกานต์ พลูแก้วธนพงษ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการชนม์ณกานต์ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.040/2564 16 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+335 (กปภ.สาขาแม่สอด) กปภ.ข.10/10/2564 9 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน กปภ.ข.๘ (แฟลต) กปภ.ข.8/12/2564 12 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง กปภ.ข.8/5/2564 11 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแปน ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/21/2564 10 พ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณบ้านลุงสุด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.9/2564 10 พ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดสถานที่ จำนวน 4 สถานี กปภ.บฉ.038/2564 10 พ.ย. 2563 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง กปภ.ข.8/4/2564 9 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย กปภ.ข.7/6/2564 9 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านจัดสรรป่าระบม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.8/2564 9 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นางรัตนาภรณ์ สีนิ้วงาม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (โครงการ 2) กปภ.สาขาแม่สอด 3/2564 17 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเส้นตาปู่บ้านห้วยพลวง ม.7 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว4/2564 9 พ.ย. 2563 9 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.4024 - บ้านขลู่ อำเภอท่ายาง,บ้านลาด,เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/28/2564 6 พ.ย. 2563 6 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมาวางท่อท่อขยายเขตประปา สำหรับ บริษัท 1.8 ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 7/2564 5 พ.ย. 2563 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2159 กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) กปภ.ข.6/18/2564 5 พ.ย. 2563 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) ตั้งแต่ กม.1+350 ถึง กม.2+535 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.ข.1/015/2564 4 พ.ย. 2563 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.สิริพัชรนันท์ วางท่อเข้าโครงการมิราเคิล แกรนด์ทาวน์ กปภ.บฉ.037/2564 4 พ.ย. 2563 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บม.ไพร์ม ทรี พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่ 521/4 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.035/2564 4 พ.ย. 2563 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ นายโยธิน แสงเนตร วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 6200 หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.036/2564 4 พ.ย. 2563 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยข้างโรงแรมป๊อกเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.6/2564 3 พ.ย. 2563 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ นายพีระพงษ์ มีเบ้า วางท่อเข้าโครงการ ป.รุ่งเรืองทรัพย์ 2 กปภ.บฉ.034/2564 3 พ.ย. 2563 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา ซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ พร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.สาขาเกาะคาที่ 1/2564 2 พ.ย. 2563 2 พ.ย. 2563