จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาแม่ริม งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก(PLC)กปภ.สาขาม่ริม กปภ.ส.มร.7/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการท่าฉาง-กปภ.สาขาไชยา บริเวณสะพานคลองท่าปูน-โรงเรียนบ้านไทรงาม ถนนสาย 4112 ตอนไชยา-พุนพิน ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา กปภ.ข.4/36/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร กปภ.ข.1/049/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 วางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตามทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วงนราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.ข.5/30/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 151-350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง ใบสั่งซื้อ 3000272269 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (กระสัง) อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (น.กระสัง) กปภ.ข.8/74/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหานทราย (ปะคำ) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (น.ปะคำ) กปภ.ข.8/75/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.ข.8/73/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนก่น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/69/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ คลองส่าเหล้า ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 244/63 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมจันผา (77+220) เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 245/63 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม.บริเวณ ตรงข้ามสถานีก๊าซ ปตท. ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 246/63 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 22/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 27/2563 7 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 8 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 28/2563 7 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางกิตติมา ภมรศิริ 229 หมู่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่ 6/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน บริเวณสามแยกกลางหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ภัทรศักดิ์ บริบูรณ์พาณิชย์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.50/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขารือเสาะ ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/63 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขายะหา ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/63 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้ออุปกรณ์ ซ่อมบำรุงงานติดตั้งระบบสูบ-จ่ายน้ำอัตโนมัติ (PLC หรือ Micro Controller) กปภ.สาขาเบตง ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/63 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพันธุวงษ์ เริ่มจากหมู่บ้านสุขถาวร ถึง วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/74/2563 30 มี.ค. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานย้ายแนวท่อบริเวณ ถนนศรีพานิช – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 11/2563 7 พ.ค. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา บริเวณ ซอยบ้านนางย้อยถึงถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 7/2563 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามหาชนะชัย งานปรัปบรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองกุดกุง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย 1/2563 10 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 ย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายเพชรเกษม – หนองต้นนุ่น อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/90/2563 3 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2563 7 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2563