จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทียนทอง ถึง ซอยปิยะแมนชั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนธานี ซอย 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเรียบคลองชลประทาน ตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.กระสัง) บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำหรับนางวธูสิริ แสงบรรจง กปภ.ข.3-ปข./16/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำประปาหลบการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+ 500 ถึง กม.11+600 ตำบลบางบ่อ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า กปภ.ข.1/031/2565 6 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ เทศบาลตำบลบางสมัคร บริเวณหมู่ที่ 4 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./40/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชุมพวง งานย้ายแนวท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวังหิน – หนองนางดำ ระหว่าง กม.๓๓ + ๗๐๐ – กม.๓๓ + ๘๔๕ (ซ้ายทาง ) ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กปภ.ข.2-ชพ/5/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานซ่อมแซมหอถังสูงขนาด ๑๒๐ ลบ.ม. หน่วยบริการขุขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ กปภ.ข.8/135/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) ประจำปี 2565 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ.) โรงกรองน้ำบ้านถ่อน กปภ.ข.7/257/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) ประจำปี 2565 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ.) โรงกรองน้ำแม่ข่าย กปภ.ข.7/256/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./25/2565 4 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า MCP-01PT2,MCP-02PT2,MCP-04ST แบบ Soft start สถานีจ่ายน้ำพานทอง และสถานีจ่ายน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.ข.1-พน./317/2565 11 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างกำจัดตะกอนสระพักตะกอน แบบขุดลอก สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ (ครั้งที่ 3) กปภ.ข.1-พย./79/2565 8 ก.ค. 2565 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหญ่ ม.3 ต.ท่าเคย ถึง บ้านเกาะยอ ม.7 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4-ชย./16/2565 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาไชยา งานซ่อมหม้อแปลง ขนาด 160 KVA 43/กปภ.สาขาไชยา/2565 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำศรีราชา ครั้งที่ 2/65 กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./27/2565 6 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมประตูน้ำระบายตะกอนถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำประแสร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./28/2565 7 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ RVM02DS สถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน กปภ.ข.1-พน./318/2565 11 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.ข.1-พน./320/2565 12 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ประจำปี 2565 จำนวน 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2) PO 3000318852 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ปี 2565 ท่อน้ำดิบ HDPE ขนาด 710 มม. ถนนอุดร-กุดจับ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) กปภ.ข.7/260/2565 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบหลบการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+500 ถึง กม.11+600 ตำบลบางบ่อ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.ข.1/30/2565 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สายปราจีนบุรี-อำเภอศรีมหาโพธิ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี กปภ.ข.1/32/2565 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครพนม งานวางท่อขยายเขตน้ำประปา สำหรับ บจกฬซีบีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (โครงการหมู่บ้านเปี่ยมสุขเนเจอร์ ) หมู่ 14 ต.ท่าค้อ อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 2/2565 6 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านเตาลวดโยง หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1-พค./58/2565 5 ส.ค. 2565 6 ก.ค. 2565