จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาตะพานหิน โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan:WSP) กปภ.สาขาตะพานหิน กปภ.ตห.6/2564 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตร 1 เครื่อง สำหรับอาคารสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปข.3/2564 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ เฟิร์น เฟส 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 15/2564 8 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 จ้างทำม้วนใบเสร็จรับเงิน ชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 20,000 ม้วน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.1 ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.1/054/2564 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 KVA บริเวณสถานีสูบน้ำประปาท่าตะเกียบ (เขากา) กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0364/009 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.19/2564 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 19 รายการ 32/64 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและโรงจอดรถด้านหลัง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ กปภ.ข.4/36/2564 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กม.158+100-158+200 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา(พ) กปภ.ข.1/053/2564 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณจากแยกทางหลวง 331 เข้าหนองไทร หมู่ที่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.24/2564 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำเขาระโอก ๑ ปี ๒๕๖๔ กปภ.สข.ปปส.08/2564 3 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบประมาณปี 2563 งานแก้ไขปัญหากำแพงสำนักงาน กปภ.สาขาจันดี ชำรุด กปภ.ข.4/35/2564 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาฮอด งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 108 ตั้งแต่หน้าร้านขายของเก่า ถึง รพสต.บ้านห้วยทราย กปภ.สาขาฮฮด 03/2564 1 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อเสริมแรงดันที่ ซอยวัดป่าอาจารย์ตื้อ หมู่ 2 กปภ.สาขาแม่แตง 3/2564 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กม.109+951-126+355 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี กปภ.ข.1/052/2564 1 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาไชยา งานล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำศรีราชา ครั้งที่ 1/64 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 14/2564 22 ก.พ. 2564 2 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง กปภ.ข.4/34/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑ และ หมู่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) กปภ.ข.9/39/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกเจ้าเงาะ ซอยศาลาแดงเชื่อมพลูตาหลวง 20 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.บฉ.077/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสันตินิคมสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.078/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยกลางบ้านสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.083/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดหนองผักหนาม ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.084/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายณรงค์ สุขเพ็ง วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 28192 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.085/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมางานซ่อมเปลี่ยนท่อ (งบทำการ) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จำนวน 4 โครงการ กปภ.สขบณ.9/2564 4 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564