จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) กปภ.บฉ.021/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดสถานี 4 สถานี กปภ.บฉ.024/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี (ครั้งที่ 2/63) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 09/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 2/63) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 10/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 11/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการตัดหญ้าและวัชพืชรอบสถานี 3 สถานี กปภ.บฉ.025/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.บฉ.026/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) กปภ.บฉ.022/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.027/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการลำภูรา กปภ.สาขาห้วยยอด กปภ.ข.5/14/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดิน (น.ส.3ก) เลขที่ 3139 เล่มที่ 32 ก หน้า 39 เลขที่ดิน 80 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/ 27 /2563 20 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63) กปภ.สาขาภูเก็ต 7/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน กปภ.ส.ชร.23/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ กปภ.สข.ปปส.09/2563 27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ 		 กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.สข.ปปส.08/2563 27 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำพลับพลาทรงงาน กปภ.สาขาเบตง กปภ.ข.5/13/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/16/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันจากถนนมาลัยแมนถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/25/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการบ้านจัดสรร บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนท์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก) กปภ.ข.10/5/2563 16 ม.ค. 2563 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อซอย ๑๑ ล่าง อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/8/2563 23 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกนำเจริญ อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/7/2563 23 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานวางท่อ S ขนาด 250 มม. บนชุดเหล็กรับท่อเกาะเสาราวสะพานลำห้วยเหนือ (ทางออกมหาสารคาม) ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/30/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+000 ถึง กม.58+535 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.ข.6/31/2563 25 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ วางท่อส่งน้ำเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ) กปภ.ข.1/017/2563 29 พ.ย. 2562 25 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 พิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้งของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/4/2563 12 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562