จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังขนาย หมู่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ทมก.6/2562 19 พ.ย. 2561 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/117/2562 19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างจ้างเหมางานซ่อมท่อ G/S ภายในสถานีดับเพลิงนราธิวาส ถนนจาตุรงค์รัศมี ซอยดำรงวงศ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส และบ้านพักสถานีรถไฟตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.นธ.14/2562 26 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างสถานีเสริมแรงดันลำไทร ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี กปภ.ข.2/139/2562 19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 8 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนล้อเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ กปภ.สาขาเดชอุดม,กปภ.สาขาเลิงนกทาและกปภ.สาขาบุรีรัมย์(รวมทั้งหมดจำนวน 3 ชุด) กปภ.ข.8/4/2562 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่าย กปภ.สาขาหาดใหญ่ กปภ.ข.5/37/2562 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนหนองแค - หินกอง ระหว่าง กม. ๗๙+๓๗๐ - กม.๘๐+๐๘๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค กปภ.ข.2/78/2562 25 มี.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองเรือ กปภ.ข.6/111/2562 12 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยปู่ดอก ปู่ทองแก้ว 5 จนสิ้นสุดถึง ซอยปู่ดอก ปู่ทองแก้ว 15/3 อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ กปภ.ข.2/144/2562 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนชาตรีโฮม หมู่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กปภ.ส.ชร.40/2562 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอนที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/152/2562 11 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย โครงการซ่อมบำรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 19/2562 18 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับการรับโอนสำหรับ แผนกเกษตรกรรม กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก บ้านสอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง กปภ.ข.๒/146/2562 16 ก.ค. 2562 16 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานวางท่อขยายเขตให้ นายอนุชิต แซ่คู ม.14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 46/2562 15 ก.ค. 2562 15 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 (ครั้งที่ 2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 22/2562 24 มิ.ย. 2562 15 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเมืองพล กปภ.ข.6/112/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสันสลี หมู่ 10 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กปภ.ส.ชร.39/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสหกรณ์เคหะสถาน สามัคคีพัฒนามั่นคง จำกัด หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย กปภ.ส.ชร.38/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพักครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม, ซอยข้างวัดวิมลโภคาราม, ซอยสมเด็จ 2,ซอยสมเด็จ 3 (สมาคมจีน), ซอยสมเด็จ 5,8,10,11 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/151/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 11 ปพย.86/62 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างฯ ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+412 -กม.143+350 กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/114/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรม วัดโนนสวรรค์ (ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร พื้น หลังคา และทาสีอาคาร) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ กปภ.ศข.4/2562 12 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโคกนางเหริญ หมู่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 9/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานที่ 6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว กปภ.สาขาบ้านไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.สข.บผ./27/2562 12 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 ML. พร้อมฝา จำนวน 75,800 ขวด ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2562 18 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562