จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งระบบควบคุมแจ้งเตือนเฝ้าระวัง เครื่องสูบน้ำระยะไกล (ผ่านโทรศัพท์มือถือ) กปภ.สาขาปราณบุรี กปภ.ข.๓/155/2562 23 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 จากสี่แยกสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ไปทางทิศตะวันออก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/153/2562 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะพะงัน โครงการซ่อมบำรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน 7/2562 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานรื้อย้ายแนวท่อ แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านชากแง้ว ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปพย.90/62 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานย้ายแนวท่อประปาออกให้พ้นเขตก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบอน หมู่ที่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 13/2562 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 19 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0762/0012 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โครงการกาญจน์กนก 16 (เฟส 3) โฉนดเลขที่ 24015 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0762/0011 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 จากสี่แยกสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ไปทางทิศใต้ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/154/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานเปลี่ยนทรายกรอง โรงกรองน้ำ 3,000 ลบ.ม./ชม. รหัสสินทรัพย์ 1780911 สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง ปพย.89/62 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ บจ.ซีพี แกรนด์แอสเซท หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ทมก.7/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานวางท่อขยายเขตให้ อ.บ.ต.เกาะขนุน บริเวณถนน 304 หน้าฟาร์มกรุงเทพ ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.พค.47/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพธิ์สง่า ม.12 ถนนเมธากร 5, ซอยแสนสุข,ถนนเมธากร 2 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี/3/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.30/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังอำเภอเก้าเลี้ยว ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว กปภ.สาขานครสวรรค์ กปภ.ส.นว.31/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.9/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน งานซ่อมระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 14/2562 23 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กปภ.ข.6/118/2562 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณ กม.134+460 ปพย.88/62 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการกำจัดตะกอน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/119/2562 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โครงการกาญจน์กนกทาวน์ 4 (เฟส 2) โฉนดเลขที่ 24003 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0762/0004 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก 12 (เฟส 12) โฉนดที่เลขที่ 3725 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 0762/0005 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father's Land) ปี 2562 กิจกรรมที่ 2 งานบำรุงรักษา (ปีที่ 1) กปภ.ข.3/156/2562 22 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (เพิ่มเติม) โรงสูบน้ำแรงสูงสถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/149/2562 18 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 1 สระ (โรงกรองน้ำบ้านนาทราย) กปภ.สาขา สฎ.33/2562 5 มิ.ย. 2562 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองแวงโอง ม.2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/115/2562 19 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562