จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร กปภ.ข.8/16/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ กปภ.ข.8/14/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กปภ.ข.8/15/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/13/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/19/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก กปภ.ข.8/17/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/18/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 2 รหัส CVM24 PT สถานีผลิตน้ำป่าตัน กปภ. สาขา ชม.(พ) 10/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กองจัดหา เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network (VPN) การประปาส่วนภูมิภาค กจห.2/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/2563 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อส่งน้ำแยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี กปภ.ข.3/26/2563 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันมหาราช กปภ.สาขาตรัง กปภ.ข.5/17/2563 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.บ้านมงคลสิทธิ์ โครงการบ้านมงคลสิทธิ์ ซ.เสม็ดเรียง 20 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.14/2563 3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บริเวณสะพานท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางอิน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.คญ.12/2563 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บริเวณถนนคลองจากน้อย - คลองสะบ้า หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะบ้า ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.คญ.11/2563 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 13/2563 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว งานย้ายท่อประปาเกาะสะพานข้ามคลองบ้านวังยิ้มแย้ม หมู่ที่ 5 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว) กปภ.ส.ลย.2/2563 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว) กปภ.ส.ลย.3/2563 2 ม.ค. 2563 2 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน กปภ.คญ.8/2563 27 ธ.ค. 2562 2 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร 048/2563 25 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร 049/2563 25 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แกรนด์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริเวณซอย บ้านสวน-พระยาสัจจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.05/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานปรับปรุงหลังคาอาคาร, ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.๑๐ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.ข.10/6/2563 17 ม.ค. 2563 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณริมบึงกำมะเชียร หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ดบ1/2563 9 ม.ค. 2563 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 9 เดือน กปภ.คญ.9/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562