จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง (ถนนสุขุมวิทสายเก่า) ระหว่าง กม. ที่ 62+125.000-กม.ที่ 75+850.00 กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1/047/2562 18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางสาวจันทร์ฉาย ใจสันติ์ โฉนดที่เลขที่ 9695 โครงการบ้านใจแก้วเอราวัณ 25 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 35/2562 18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 3 รายการ กปภ.ข.4/34/2562 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กองจัดหา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ 16/2562 18 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนหินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง กปภ.ข.6/67/2562 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง Overpass No.6 กม.435+237 (โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/66/2562 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง (เพิ่มเติม) Overpass No.7 กม.443+960 (กุดกว้าง) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/64/2562 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ตก ถนนไร่ตก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.5/2562 21 ก.พ. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.3 + 800 – กม.5 + 350 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/29/2562 31 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค กปภ.ข.2/37/2562 26 ธ.ค. 2561 15 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายโชคชัย ปิตานุพงศ์ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 27007 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 4/62 11 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562
กองจัดหา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ 9/2562 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบปากบาง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.16/2562 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2" ให้กับนางนิภา ช่อผกาพันธ์ บ้านเลขที่ 159/185 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.17/2562 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/33/2562 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง กปภ.ข.9/24/2562 9 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/59/2562 7 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัญดา เมอร์เรย์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.2/62 ปพย.34/62 9 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ ไนน์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 34/2562 9 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับผู้ขอใช้น้ำโครงการกาญจน์กนก 21 รวม 64 ราย ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงจังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 35/2562 9 ม.ค. 2562 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ซอยบ้านปากเหมืองหนองไอ้พรม ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/40/2562 3 ธ.ค. 2561 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้ากองผสม-บ้านท่าอ้อ เทศบาลตำบลเกาะสำโรง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/52/2562 20 ธ.ค. 2561 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4/31/2562 8 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานวางท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม. เสริมแรงดัน (งบสำรองเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) จากวัดดงจังหัน ต.เนินขี้เหล็ก ถึง วัดดอนขวาง ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว) กปภ.ข.10/19/2562 18 ก.พ. 2562 8 ม.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าบริษัท กล้าแกร่ง จำกัด ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว (กปภ.สาขานครสวรรค์) (น.เก้าเลี้ยว) กปภ.ส.นว.11/2562 8 ม.ค. 2562 8 ม.ค. 2562