จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนไร่ดอนพัฒนา เชื่อมซอย 8 สำนักสงฆ์ป่าอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.61/2562	 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยวัฒนา มีมานะศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.62/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล ทางไปวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.63/2562	 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล หมู่บ้านต้นกันเกรา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.64/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้าวัดเกาะแก้วเวฬุวัน หมู่บ้าน ต้นกันเกรา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.65/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยวัดบางมะเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.66/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยข้างหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.2 (ดงมะนาว) หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.67/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กปภ.ข.4/80/2562 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณรอบเขานมนางลูกใต้ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ดบ.3/2562 5 ก.พ. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย หนองบัว ๕ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.24/2562 15 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายตระกูล ภัควณิชย์ 129/33 ม.10 ถ.ข้างโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.52/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.ข.2/116/2562 11 มิ.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำท่าเรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ กปภ.ข.2/112/2562 6 มิ.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/79/2562 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานติดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายปิยวัฒน์ รัชตะสิทธิเวทย์ 183/8 หมู่ที่ 2 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 19/2562 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง กปภ.ข.2/90/2562 15 พ.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำคลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี กปภ.ข.2/120/2562 17 มิ.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำพระนครศรีอยุธยา ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.2/117/2562 12 มิ.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำบางไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.2/103/2562 31 พ.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำคลองอนุศาสนันท์ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท กปภ.ข.2/135/2562 27 มิ.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้า ซ.28 (วัดบ้านอ้อ) ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ กปภ.ข.2/147/2562 18 ก.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก กปภ.ข.๒/159/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน บริเวณถนนไปวัดเวฬุวันสันติสุข บ้านผือ ม.19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี กปภ.สาขากุมภวาปี/6/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนางสมจิต บุญปัญญาประดิษฐ์ 120 ม.13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.21/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำโรงพยาบาลพุทธชินราช บริเวณบึงแก่งใหญ่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก) กปภ.ข.10/58/2562 20 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562