จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กปภ.ชบ.2/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กปภ.ชบ.3/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/7/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติงาน กปภ.ข.4 จำนวน 2 อัตรา กปภ.ข.4/8/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กปภ.สข.บผ./1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กปภ.สข.บผ./2/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 02/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขจ 3 กปภ.ข.3/1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก - 24 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ปช.1/2563 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรอง แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน (ปัญหาเฉพาะหน้า) สำหรับสถานีผลิตน้ำห้วยแถลง - หินดาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย กปภ.ข.2/166/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 กปภ.ข.3/198/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิัติการสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3199/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กปภ.ข.3/197/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/201/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กปภ.ข.3/196/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/202/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/200/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/204/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 กปภ.ข.3/203/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาอู่ทอง 19/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างดูแลระบบผลิต สถานีผลิตน้ำพนมทวน กปภ.สาขาอู่ทอง 18/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง 20/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ กปภ.สาขาเกาะคาที่ 1/2563 4 ต.ค. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา ชม.(พ) 98/2562 30 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562