จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 7 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ กปภ.สข.บผ./8/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ ๖ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 13/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายสุกฤษณ์ อุตระพยอม มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.13/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7/180/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7/179/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7/178/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. สาขากระนวน โครงการงานติดตั้งแพลอยและท่อทางดูดชั่วคราวที่อ่างเก็บน้ำหนองไม้ตาย น.หนองกุงศรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.สข.กน.07/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.นาแห้ว) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 ใบสั่งจ้าง 0763/0017 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetering) กปภ.สาขาแม่สอด กปภ.สาขาแม่สอด 20/2563 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้วแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ กปภ.สาขาลำปาง กปภ.ข.9/57/2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม บริเวณหมู่ที่ 13 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.34/2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ บจ.ง่วงฮงหลีแทรคเตอร์ 408 หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.เก้าเลี้ยว) กปภ.ส.นว.12/2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานสอบเทียบเครื่องมือ PM ของ กปภ.สาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4/72/2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563
กปภ. สาขากระนวน โครงการงานติดตั้งแพลอยและท่อทางดูดชั่วคราวที่อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ น.คำใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.สข.กน.06/2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 12,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง สำหรับสถานีผลิตน้ำแม่กวง กปภ. สาขา ชม.(พ) 30/2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาระโนด งานซ่อมผนังกั้นรอบโรงสูบน้ำแรงสูง ป้องกันจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน บริเวณพื้นสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาระโนด กปภ.สาขาระโนด 8/2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ราชสีห์ เอสเตท จำกัด โฉนดเลขที่ 68047 บ้านป่าเส้า หมู่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 0763/0003 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปา ให้กับ นางฮวย ฉันทวิทย์ (โฉนดเลขที่ 22675) บ้านมอญ ซอย 17 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 0763/0004 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว งานปรับปรุงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ กปภ.ส.ลย.6/2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านเหล่า หมู่ที่ 5 ซอย 9/1 ถึงถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/10/2563 16 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านเด่นแก้วหมู่ 11 หนองท่วมใต้ ตั้งแต่หน้าสมาคมไปทางทิศเหนือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/11/2563 16 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อสูบน้ำดิบ (ชั่วคราว) จุดแพสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำสันกำแพง หน่วยบริการวังน้ำเขียว ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 11/2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด)(งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7/182/2563 16 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7/181/2563 16 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขากุมภวาปี (น.ดงเมือง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7/177/2563 16 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563