จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท บ้านกนกทรัพย์ จำกัด ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.80/62 ปพย.91/62 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านลัดดารมย์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม กปภ.ส.มร.16/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.17/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานปรับปรุงเส้นท่ออ บริเวณหมู่บ้านเวียงชลดา ตำบลช้างเผือก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม กปภ.ส.มร.18/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นางสาวโสรญา ผดาเวช 52/11 หมู่ที่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.32/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด งานปรับปรุงเส้นท่อ อบจ.สข.สานระโนด-หัววัง 2058 กปภ.สาขาระโนด กปภ.สาขาระโนด 6/2562 5 ส.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่ 6 ต.ยุ้งทะลาย อ.อุ่ทอง จ.สุพรรณบุรี 16/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณทุ่งประดู่ 2 - หนองไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 15/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส กปภ.ข.6/126/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านวังชัย ม.1,2,6,16 ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง กปภ.ข.6/124/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณตามแนวถนนเกาะวังบ่อ หมู่ที่ 5 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม กปภ.พค.48/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.นิคมสงเคราะห์ บ้านปากดง ม.1 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.13/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณบ้านผู้ใช้น้ำ น.ส.สุธิตา ช่างเรือนกุล 119 ม.10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 1 เครื่อง 15/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนท่าข้าม ซอย 15 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0762/0013 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก นำเข้าข้อมูลในระบบ GIS กปภ.สาขาภูเก็ต ใบสั่งจ้างเลขที่ 153/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายอิทธิพงษ์ ทองล้อม บริเวณที่ดินจัดสรรหมู่ 13 ต. บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.26/2562 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/122/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/123/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แนวถนนสาย 240 บ้านตากแดด-สะบ้าย้อย ม.2-ม.4 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.43/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.นิคมสงเคราะห์ บ้านใหม่ศรีวิไล ม.12 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.12/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด 	ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด กปภ.สาขาระโนด 5/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ กปภ.ข.6/121/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/120/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับนายสมชาย สมุยเจริญสิน 128/144 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 20/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน กปภ.มส.4/2562 25 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562