จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 งานแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน อำเภอแวงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท กปภ.ข.6/70/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์และระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำศาลาอูมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กปภ.ข.5/31/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1/051/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานตอดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในโรงสูบแรงสูง กปภ.บฉ.055/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณซอยถังน้ำประปาบาดาลเก่าและซอยชวนชม บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กปภ.สข.บผ./6/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายพระประโทน – บ้านแพ้ว ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/91/2563 8 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางคล้า งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า กปภ.บค.38/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก(PLC)กปภ.สาขาม่ริม กปภ.ส.มร.7/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการท่าฉาง-กปภ.สาขาไชยา บริเวณสะพานคลองท่าปูน-โรงเรียนบ้านไทรงาม ถนนสาย 4112 ตอนไชยา-พุนพิน ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา กปภ.ข.4/36/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร กปภ.ข.1/049/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) กปภ.ข.7/96/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บะฮี) กปภ.ข.7/95/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 วางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตามทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วงนราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.ข.5/30/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) วางท่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/102/2563 27 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บจก.กรีนเฮ้าส์ เรียลเอสเตท ม.4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 21/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) กปภ.ข.9/33/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานโครงการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 22/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ เนื่องจากอุทกภัย บริเวณทางหลวงหมายเลข113กม0.61+270-กม.61+330 อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรกปภ.สาขาตะพานหิน กปภ.ตห.4/2563 9 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายตั้งแต่ 151-350 ลิตร/ชม. จำนวน 2 เครื่อง ใบสั่งซื้อ 3000272269 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหานทราย (ปะคำ) อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (น.ปะคำ) กปภ.ข.8/75/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.ข.8/73/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนก่น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/69/2563 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ คลองส่าเหล้า ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 244/63 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ หน้าโรงแรมจันผา (77+220) เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 245/63 8 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563