จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สาย บ.บือเล็งใต้-โกตาบารู ระหว่าง กม.42+325 - กม.42+950 และ กม.31+622 - กม.32+250 จ.ยะลา กปภ.สาขายะหา กปภ.ข.5/16/2562 11 ม.ค. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี(สถานีผลิตน้ำหนองทะเล) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.ข.4/47/2562 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตรงข้ามแฟลตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถ.สันติสุข ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/109/2562 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจุมพล นาคมณี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 1302 หมู่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.13/2562 18 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมประตูน้ำใส แบควอล ขนาด 400 มม. รหัสสินทรัพย์ 1715279 หม้อกรองที่ 2 โรงกรอง 2,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง ปพย.62/62 11 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ซอย 555 และแยกจนถึงซอยบางกอกพีวีซี หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน สัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/96/2562 2 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางแสงจันทร์ เกตุทอง (โครงการบ้านสบายโฮม 4) ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 62/2562 10 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562
กองจัดหา วัสดุถาวร จำนวน 6 รายการ 66/2562 ,75/2562 18 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนบางเตย ซอย 5/6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย กปภ.ข.3/102/2562 5 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำบริเวณวัดแสงธรรมวังเขาเขียว เลขที่ 26 หมู่ 19 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 6/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางธนิสร มะโนสกุล โฉนดเลขที่ 79399 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 58/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายสันติ โครงกาพย์ (ส่วนภายใน) ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 58/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.หนองกรด) บริเวณหน้าวัดหนองเขนง หมู่ที่ 12 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.19/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.หนองกรด) บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 16 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.20/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562 กปภ.ฉช.11/62 10 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำอุดมงค์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 61/2562 9 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/101/2562 5 เม.ย. 2562 8 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/98/2562 5 เม.ย. 2562 8 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 123/62 5 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด โฉนดเลขที่ 11997 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เฟส 3) กปภ. สาขา ชม.(พ) 57/2562 5 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายองอาจ ตันธนสิน โฉนดเลขที่ 12070 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เฟส 2) กปภ. สาขา ชม.(พ) 56/2562 5 เม.ย. 2562 5 เม.ย. 2562
กองจัดหา ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 9 รายการ 61/2562 4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาไชยา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible อัตราการสูบไม่ต่ำกว่า 40 ลบ.ม./ชม. แรงสูบส่ง 55 ม. ความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 11 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2562 4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำสาธารณะหนองคู ไปยัง บึงสระบัว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.6/83/2562 4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี – บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.0+200 – กม.1+200 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/106/2562 4 เม.ย. 2562 4 เม.ย. 2562