จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศบาล 2 จากสี่แยกสาย ก ถึงโรงเรียนวัชระวิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.14/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณ 37/8 หน้า ม.กลอรี่เฮ้าส์ 2 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 174/63 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายจรูญ ลี้ไพบูลย์ หมู่ 5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.5/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค ที่บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 3/1, 3/2, 3/3 และถนนราชพฤกษ์ หมูที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0263/0020 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางพวงเพชร สุริยุทธ โฉนดเลขที่ 93853 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0263/0019 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 2 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 18/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ กปภ.ข.8/36/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย กปภ.ข.8/38/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง กปภ.ข.8/37/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 83,400 ขวด กปภ.ข.6/45/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำแม่แฝก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 13/2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ จุดดันลอดหอนาฬิกา ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กปภ.ข.3/52/2563 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/30/2563 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 600 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง.50 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงโซนสูง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/30/2563 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ของนางญาณิศา ชาญเชี่ยว 441 ม.10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) กปภ.สาขาแม่สอด 5/2563 19 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย กปภ.ข.8/35/2563 13 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างไปรษณีย์เทพสถิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กปภ.สขบณ.04/2563 19 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ อบต.พยอม บริเวณ ซอยพยอม 11 แยกซ้าย หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.8/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา บริเวณถนนหลังโบสถ์คริสต์บ้านทับโกบ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.6/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/43/2563 6 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยมะขามคู่ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.16/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย หนองบัว ๘ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.15/2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/26/2563 4 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานวางท่อส่งน้ำขนาด Dia ๓๑๕ มม. จากสถานีจ่ายน้ำหนองกระโดน (กปภ.สาขานครสวรรค์) ไปยังพื้นที่ตำบลเนินขี้เหล็ก (กปภ.สาขาลาดยาว) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.ข.10/8/2563 3 มี.ค. 2563 11 ก.พ. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมท่อ G/S ถนนรัตนวาณิชย์, ถนนโคกเคียน และบริเวณใกล้เคียง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.19/2563 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563