จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาก่อสร้าง งานสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36/2562 5 มิ.ย. 2562 31 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ 127511 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 75/2562 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานพ พำนักชีวา ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.ที่14/2562 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ปพย.75/62 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) กจห.51/2562 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
กองจัดหา เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี ๒๕๖๒ กจห.50/2562 31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว- 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา กปภ.สด.8/2562 30 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยตาเณร ม.11 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก3/2562 29 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับน.ส.ดวงจันทร์ ท่ากั่ว บ้านเลขที่ 279/1 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.29/2562 30 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ค1 ค2 ง2 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด กปภ.ข.10/44/2562 1 ส.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาไชยา งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 สระ (โรงกรองน้ำท่าชนะ) หน่วยบริการท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2562 30 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
กองจัดหา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กจห.54/2562 30 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) กปภ.ข.8/75/2562 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หน้าเทศบาลนางบวช-ตลาดนางบวช หมู่ที่ 4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ข.3/129/2562 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการดีญ่าวาเลย์สันทราย 2 (ส่วนภายใน เฟส 3) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 73/2562 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โฉนดเลขที่ 131688 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 74/2562 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำปักธงชัย และวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 8/2562 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 15 มิถุนายน 2562 กปภ.ฉช.15/62 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำวังคำ กปภ.สาขาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย กปภ.ข.9/43/2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะพะงัน งานติดตั้งลูกตุ้มถ่วงท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. สายบ้านค่าย-หาดริ้น (ช่วงชายหาดบ้านค่าย) ม.4 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาเกาะพะงัน 5/2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1/057/2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) โครงการบำรุงเชิงป้องกัน (ชุดประตูน้ำไฟฟ้า) กปภ.สาขาเมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/88/2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายพลชัย พิทักษานนท์กุล 26/31 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.28/62 ปพย.74/62 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.หนองกรด) กลุ่มบ้านนายบุญส่ง ทองสา บ้านหนองเบน หมู่ที่ 7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.26/2562 28 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ กปภ. สาขา ชม.(พ) 71/2562 27 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562