จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาน่าน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย บริเวณ ซอยเทศบาล 17 และบริเวณข้างร้านโบนัสการเกษตร ถึงบ้านนางบุญญาพร สุดใจ บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน กปภ.สาขาน่าน 14/2563 26 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บมจ.แสนสิริ โครงการหมู่บ้านแสนสิริ (เฟส 2) หมู่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0563/0017 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สาย โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาแม่สาย จำนวน 4 แห่ง กปภ.สาขาแม่สาย 19/2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม กปภ.ข.7/148/2563 29 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน งานซ่อมแซมระบบ DMA01,DMA02,DMA04,DMA08,DMA09 กปภ.สาขาน่าน 15/2563 29 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 2 เครื่อง กปภ.ข.7/11/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง กปภ.ข.9/41/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/121/2563 20 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านจระเข้หิน หมู่ 1,หมู่ 2 ,หมู่ 3 และ หมู่ 8 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรีจ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี กปภ.ข.2/95/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชน 1.บ้านหนองอ้อใต้ หมู่่ที่1 2.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่2 3.บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่3 4.บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/136/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชนบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/135/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.31/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บจ. เค เอส เอส ลิฟวิ่ง (หมู่บ้านนวรัตน์) โฉนดเลขที่ 41301 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 0563/0014 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ หจก.สมหวัง คันทรีวิล โครงการ THE S โฉนดเลขที่ 13589,13580 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนภายในเฟส 4) 0563/0016 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานครปฐม จ้างงานซ่อมท่อ บริเวรรอมคลองชลประทาน ม.9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจก.ปริญเวนเจอร์ โครงการอิคอนเนเจอร์ ศาลายา ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 25/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจัวใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง กปภ.สาขาเถิน/03/2563 28 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณตลาดสดเทศบาลถึงสวนสตอเบอรี่หมู่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/04/2563 28 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชนบ้านสบทก หมู่ 3 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/05/2563 28 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงสูง CVM01MK สถานีผลิตน้ำมาบข่า กปภ.บฉ.070/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RTM10KL สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่าย กปภ.บฉ.071/2563 22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยังสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต(ระยะที่ 2) กปภ.ข.4/55/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.หนองประจักษ์) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/134/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9/40/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.7/139/2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563