จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุง เส้นท่อบริเวณซอยอู่ดี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/163/2562 31 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างงานซ่อมท่อ G/S ถนนกำปงปายง, ถนนยะกัง 1 ซ.4 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.นธ.15/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับนางสุรีย์ภรณ์ สกุลวานิชย์ บ้านเลขที่ 55/62 โครงการคิวบิคเฮ้าส์ 3 สวนหลวง ร.9 ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก. (ตอนที่ 2) (ขวาทาง) ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.44/2562 1 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานซ่อมแซมท่อประปา เนื่องจากชำรุดจากอุทกภัย หมู่ 5 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา กปภ.สาขาเบตง 6/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.กานนาดาเรียลเอสเตท โครงการกานนาดา ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.14/2562 2 ส.ค. 2562 2 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กปภ.ข.๑ งานก่อสร้างห้องสุขา ชุมชนคอเขาพัฒนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 23/2562 18 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนสายบ้านเนินทราย - แยกสนามบิน ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปพย.94/62 1 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ถึงบริษัท FUSO นครสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.33/2562 1 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่ 3 ต.สระยายโสม อ.อุ่ทอง จ.สุพรรณบุรี 17/2562 1 ส.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 23/2562 25 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อส่งน้ำดิบจากบ่อหินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเร่งด่วน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/83/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว กปภ.อร.055/2562 5 ส.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.49/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสะพานตรงข้ามหน้า รร.แสนพงศ์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สด.15/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้แก่ เทศบาลเมืองสะเดา บริเวณถนนประชาสรรค์ ซอย 2 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.16/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้แก่ เทศบาลเมืองสะเดา บริเวณถนนแสงศรี ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.14/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan:WSP) กปภ.สาขาแหลมฉบัง กปภ.ข.1/063/2562 25 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท โชติหิรัญวนิช จำกัด บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.27/2562 31 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านแสนกระบะ หมู่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/157/2562 26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านพันตำลึง ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/158/2562 26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านหนองพรานพุก 6 ซอย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/160/2562 24 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ กปภ.ข.3/159/2562 26 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายพิสุทธิ์ ณ พัทลุง ขอติดตั้งชั่วคราวโฉนดที่ดินเลขที่ 22411 หมู่ที่ 11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 20/62 1 ส.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนลูกเสือ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สด.12/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนมุสลิมอุทิศ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สด.13/2562 30 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562