จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานซ่อมแซมระบบ DMA01, DMA02, DMA05, DMA07, DMA08 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน กปภ.มส.5/2562 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำหนองแหน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม กปภ.พค.51/2562 13 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการบ้านภัสสร 57 (เฟส 4) บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย กปภ.ข.3/165/2562 7 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม.24+000 ถึง กม.24+393 ด้านซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.มัญจาคีรี) กปภ.ข.6/127/2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานปรับปรุงเส้นท่อ ม.5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 24/62 13 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานปรับปรุงเส้นท่อ ซ.1 ถ.บ้านปากแพรก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 25/62 13 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำลดแรงดัน บริเวณถนนปาดังเบซาร์ซอย 8 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.17/2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำลดแรงดัน บริเวณสี่แยกผักบุ้ง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.18/2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.มนสิชา ไตรจักราธร บริเวณ 55/34 ถ.อิสลามบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.20/2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่ นายกฤษดา อุโฆษกุล หมู่ 8 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สด.19/2562 9 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ กปภ.อร.057/2562 15 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยฉลุงใต้ 2 (ซ.โต๊ะหมูด) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล กปภ.ข.5/38/2562 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยไผ่ทอง ม.7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กปภ.สาขาเบตง 9/2562 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 343/62 7 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเถิน งานติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำบ้านหนองบัว กปภ.สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/08/2562 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณชุมชนนาเกลือ 12/5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปพย.95/62 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง ซ่อมอุปกรณ์ระบบท่อบริเวณโซน DMA วิทยาลัยเทคนิค การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 22/62 13 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง ซ่อมอุปกรณ์ระบบท่อบริเวณโซน DMA.วัดท่ามิหรำ และ DMA.สี่แยกสะพานพร้าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 23/62 13 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา กปภ.สาขาพาน กปภ.ข.9/50/2562 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ซุ้มทางเข้าวัดโตนด ถึงสะพานหน้าวัดโตนด ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อย.30/2562 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา นางสวรรค์ มณีโชติ หมู่บ้านสวนสวรรค์ เฟส 4 หมู่ที่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.34/2562 7 ส.ค. 2562 7 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาไชยา งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำบนดินและใต้ดิน 3 จุด ม.5 บ้านท่าชนะ ถึง ม.6 บ้านนามะขาม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 10/2562 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาไชยา งานปรับปรุงท่อเมนรอง หน้าบ้าน นายธำรง ส่งศรี เลขที่ 141 ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ถึงหน้าบ้าน นายสถล วังมี เลขที่ 47/1 ม.4 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 11/2562 6 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ 80 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาบางสะพาน แพสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/164/2562 2 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านซักผ้าหยอดเหรียญ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สขบณ.14/2562 9 ส.ค. 2562 6 ส.ค. 2562