จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม กปภ.ข.6/37/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ กปภ.ข.6/39/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง กปภ.ข.6/38/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ กปภ.ข.8/29/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร กปภ.ข.8/31/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา กปภ.ข.8/30/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกถนนพิทักษ์บุญยง ถึง ถนนสรรสิทธิกิจ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.3/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ แยกโรงเรียนเทศบาล1 ถึงแยกถนนวังคาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.4/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ แฟลตตำรวจ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.5/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.3/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จากบริเวณห้องแถวเลขที่ 125 ถึงบริเวณเล้าไก่นางจินดา โพธิ์ศรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.35/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตรการไหลของน้ำจ่าย สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.031/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.ข.๒ ขนาด ๓๕๐ มล. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.2/25/2562 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ศรุตา ๒๐๑๕ จำกัด บริเวณ โครงการหมู่บ้านศรุตา ในไร่ (เฟส ๒) ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง กปภ.สข.ปปส.10/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณ ถ.สายห้วยสะพาน ซ.3/1 ม.3 ต.บึง (ชุมชนห้วยสะพาน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.ฉบ.19/2563 19 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณ ถ.สายบึงล่าง ซ.9 (ซอยกลางบ้าน) ม.3 ต.บึง (ชุมชนบึงล่าง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.ฉบ.18/2563 19 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณ ถ.สายหนองแขวะ-ถ.สาย 331 (สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์หมู่บ้านนิชาดา) ม.4 ต.บึง (ชุมชนหนองกลางดง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.ฉบ.14/2563 19 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.จักรไพศาล เอสเตท (มหาชน) กปภ.ฉบ.13/2563 25 พ.ย. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด (โครงการเดอะพรอมิเน้นซ์พราวด์ เฟส 2) ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0163/0012 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บมจ.แสนสิริ โครงการหมู่บ้านแสนสิริ (เฟส 1) หมู่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0163/0013 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โครงการกาญจน์กนก 17 (เฟส 3) โฉนดเลขที่ 3664 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 5/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 6/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 5/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2/29/2562 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563