จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.032/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาให้กับ บจก.แอ่งทองพัฒนา 21/49 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กปภ.สาขาน่าน 5/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 4 สถานี กปภ.บฉ.034/2563 31 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางสะพาน จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 5/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/36/2563 20 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหน้าโครงการอาม่าสาลี่ ไปจนถึงห้วยสมอ หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/34/2563 15 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 4 (บริเวณภายในหมู่ 4) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) มล 10/2563 27 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสำนักงาน (ชั้นเดียว) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.17/2563 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยชุมชนขาวสะอาด ม.3 ต.ศรีประจันต์ และซอยข้างโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข ถึงชุมชนบ้านมะกรูด ม.2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กปภ.ข.3/54/2563 21 ก.พ. 2563 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ หลังวัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.6/2563 21 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ คลองสวนหมาก ถึงปั๊ม ESSO ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.7/2563 21 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโรงพยาบาลกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.11/2563 30 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี2563 บริเวณริมตลิ่งสะพานข้ามลำน้ำยาม หมู่ที่ 19 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) กปภ.ข.7/16/2563 21 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.เชียงใหม่พิมุกต์ สำหรับโครงการบ้านพิมุกต์ โครงการ 4 เฟส 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0163/0023 22 พ.ย. 2563 21 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 14/2563 6 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา กลาง งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4" ให้ บริษัท โกลด์ไชน์ จำกัด ชั่วคราว ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	 กปภ.ศรช. 15/2563 14 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประสานท่อ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สข.บผ./3/2563 20 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 219 จากโรงกรองน้ำ กม.7–หน้า กองร้อย อส.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/26/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อส่งน้ำทดแทนการซื้อน้ำประปาบริษัทเอกชน(RO) บริเวณบ้านปลายแหลม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4/18/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 ปรับปรุงโรงกรองน้ำ พร้อมถังกรองน้ำโครงสร้าง คสล. ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. (ขนาด 13x50 เมตร) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร กปภ.ข.4/16/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างสะพานชุมชนกุดเป่ง ม.6 (ถนนจันทร์วีรศักดิ์ - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/28/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 (ระยะที่ 2) ตอนแยกทางหลวง 4014-หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม กปภ.ข.4/19/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานวางท่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ กปภ.สาขาเลย กปภ.ข.7/17/2563 22 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายเดชา เพิ่มทรัพย์ธรรม ม.2 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) กปภ.สาขาแม่สอด 3/2563 21 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำของ บจก.แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี 858 หมู่ 1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด กปภ.สาขาแม่สอด 2/2563 21 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563