จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณร้านประทวนวัสดุก่อสร้าง ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยบริการปทุมรัตต์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย กปภ.ข.6/128/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.46/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานซ่อมแซมท่อ บ้านร่มเย็น ถ.นาชด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 26/62 19 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนคลองกล้วย ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก 6/2562 15 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองบัว ซ.วรรณโชติ 2 ม.5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.17/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์จ่ายน้ำ กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.35/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เดอะ แพลตทินัม พายัพ จำกัด โครงการกรานาดา (เฟส 4 ) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0862/0004 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณดอนปิน ซอย 3/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 0862/0005 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินเอกชน เลขที่ดิน 184 ทางหลวงหมายเลข 217 กม.42+731 ถึง กม.43+000 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 100/2562 8 ก.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุคันธาราม 2(ต่อจากโครงการเดิม) และถนนสายสุคันธาราม 1 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 12/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.สุรกมล รัตนสุข 54/13 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.91/62 ปพย.98/62 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านปอนางเหริญ หมู่ 6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 11/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.10/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.11/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Data Logge) จำนวน 6 DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ใบสั่งจ้างเลขที่ 194/62 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ Flow Meter จำนวน 6 DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ใบสั่งจ้างเลขที่ 194/625 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณ ซอยศาลาสังกะสี ๕/๒(ซอยบ้านเจ๊แก้ว) ชุมชนศาลาสังกะสี ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.25/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 2 แบบติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท บุญยงทัศนีย์ จำกัด โครงการบ้านทัศนีย์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง กปภ.ข.2/152/2562 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.๑๐๔๙ แยก ทล.๒ - บ้านโคกสูง ช่วง กม.ที่ ๐ + ๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑ + ๐๐๐ ต.บ้านโพธิ์ , ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา กปภ.ข./153/2562 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปช.7/2562 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ทางเข้าวัดนาท่อม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 26/62 19 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางสาวสุดาวรรณ คูหะเปรมะ 999/10 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.82/62 ปพย.96/62 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางณัชชา จันทอารักษ์ 355/1 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง แบบเลขที่ ปพย.81/62 ปพย.97/62 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม งานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณศาลาประชาคม-เขตท่าถ่าน หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.52/2562 14 ส.ค. 2562 14 ส.ค. 2562