จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสะเดา งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาสะเดา กปภ.สด.7/2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 107/63 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมยูเนี่ยนอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 1 รายการ จำนวน 300 เครื่อง กปภ.ข.7/4/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคล้อ) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กปภ.ข.10/9/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานเจาะบ่อบาดาล หน่วยบริการน้ำพุ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี) กปภ.ข.10/12/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานงานขุดเจาะบ่อบาดาลสถานี ผลิตน้ำบ้านสวน ๑ และบ้านสวน ๒ อ.เมือง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.ข.10/13/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีผลิตน้ำวังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) กปภ.ข.10/10/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ ถนนเชื่อมต่อตอนที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 16/2563 26 ก.พ. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.ท้ายหาด ป.สส.2/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนสาย ชพ.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 4098 – บ้านหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 18/2563 6 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างงานย้ายแนวท่อที่ติดขัด การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐,๓๒๐๑ ช่วง กม.๑๗+๐๗๘ ถึง กม.๑๗+๔๓๘ (สามแยกทุ่งวัวแล่น) อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/28/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับนายอนุรักษ์ สีสง่า บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2563 4 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อม/เปลี่ยนท่อบริการ บ้านผาสุก ถ.นาชด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 14/63 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของ นายจักราวุธ ภูวประภาชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สว.2/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานเจาะบ่อบาดาล หน่วยบริการลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี) กปภ.ข.10/11/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขากันทรลักษ์ งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ หจก.กันทรลักษ์พัฒนสิน ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ 41/63 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท อัลฟา กู๊ดไทม์ จำกัด โฉนดเลขที่ 50326 บ้านป่าเส้า หมู่ 6 ซอย 3/1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 0363/0008 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางบรรจง จิรเจริญกิจกุล โฉนดเลขที่ 660 หมู่ 3 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0363/0005 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายชนกันต์ ถนอมพันธ์ ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 0363/0006 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท สเปซ แอนด์ โค จำกัด โครงการโมโนทาวน์ 2 (เฟส 1) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0363/0009 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 21/2563 2 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 4/63) ระยะเวลา 6 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 21/2563 2 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด 200 มม. ความยาว 4.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 2 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) กปภ.ข.7/77/2563 12 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะที่ 2) (เฟส 3 ระยะที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.23/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณสะพานบ้านนายอุทิศ จู๋ยืนยง ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายทองสุข ยันตรีสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/31/2563 8 ม.ค. 2563 8 มี.ค. 2563