จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสะเดา งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาสะเดา กปภ.สด.8/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณรอบวัดเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) กปภ.ข.10/16/2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อม/เปลี่ยนท่อบริการ ข้างตรวจสภาพรถเอกชนสีชมพู ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 17/63 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเส้นบ้านนาลาว-ดอนพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 13/2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.6/58/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data Logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) กปภ.ข.7/68/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/72/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2159 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง กปภ.ข.6/57/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่อยางตัวหนอน ขนาด 250 มม. ความยาว 4.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 3 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (แม่ข่าย) กปภ.ข.7/79/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้วยมะเฟือง ซอย ๕ หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.24/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้วยมะเฟือง หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.25/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานล้างถังน้ำใส จำนวน 5 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.46/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ กปภ.ข.6/54/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/55/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนาภา จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) กปภ.ข.6/56/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อม/เปลี่ยนท่อบริการ หมู่บ้านศรีบุรินทร์ ซ.3 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 15/63 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายภิญโญ บัวศรีแก้ว บ้านเลขที่ 129/10 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 16/63 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานกำจัดตะกอน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	 กปภ.พค.44/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานติดตั้งมาตร ขนาด 2 นิ้ว พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ หจก.ฟูด ฟอร์ ไลฟ์ บริเวณบ้านเลขที่ 260/4 หมู่ที่ 4 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.45/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 27/2563 26 ก.พ. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(โดยโอนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน/โหลดเหมาะสมกับการใช้งานนำมาติดตั้ง) กปภ.ข.4/29/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด 200 มม. ความยาว 4.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 2 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย(แม่ข่าย) กปภ.ข.7/77/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ศรุตา ๒๐๑๕ จำกัด บริเวณโครงการหมู่บ้านศรุตาในไร่ (เฟส ๓) ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง กปภ.สข.ปปส.22/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ บริเวณถนนตะเคียนงาม หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สข.ปปส.23/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ กปภ.ข.9/29/2563 11 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563