จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช งานติดตั้งและวางท่อ มาตรชั่วคราวบ้านนายกุลเสกข์ ไกรศาสตร์ หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ดบ. 6/2562 21 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานจ้างเหมาวางทุ่นแพรับท่อทางดูด โรงสูบน้ำแรงต่ำพรุกระจูด 21/2562 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 1 สระ (โรงกรองน้ำพรุเฉวง) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 22/2562 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ในระบบ DMA ของ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ปพย.100/62 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณปัญญารีสอร์ท ซอย 21 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 26/2562 13 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา จ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ฉัตรลดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 28/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย ถนนสายหนองต้อ หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.47/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.นธ.17/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาด่านซ้าย โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 สร้างฝายชะลอน้ำห้วยเถียงนา อ.ภูเรือ จ.เลย กปภ.สาขาด่านซ้าย (หน่วยบริการภูเรือ) 1/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างสำรวจหาจุดรั่ว ในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา DMA1-DMA8 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบแผนงานที่ 6-1-3 กปภ.ศรช. 25/2562 1 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา จ้าง โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1-8 นิ้ว (งบทำการปี 62) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 29/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA (Flow Meter) สำหรับเฝ้าระวังและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพัทยา (พ) ปพย.99/62 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 และถังน้ำใสเขาไม้หน้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 27/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายธเนศร์ ปานนุช ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.45/2562 15 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.46/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานซ่อมแซมท่อ บ้านร่มเย็น ถ.นาชด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 26/62 19 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนคลองกล้วย ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก 6/2562 15 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลหนองบัว ซ.วรรณโชติ 2 ม.5 บ้านดงอุดม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.17/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์จ่ายน้ำ กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.35/2562 16 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินเอกชน เลขที่ดิน 184 ทางหลวงหมายเลข 217 กม.42+731 ถึง กม.43+000 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 100/2562 8 ก.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุคันธาราม 2(ต่อจากโครงการเดิม) และถนนสายสุคันธาราม 1 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 11/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 12/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ น.ส.สุรกมล รัตนสุข 54/13 ม.3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.91/62 ปพย.98/62 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านปอนางเหริญ หมู่ 6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 11/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ กปภ.คญ.10/2562 15 ส.ค. 2562 15 ส.ค. 2562