จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.3+800 - กม.5+200 อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/40/2564 25 พ.ย. 2563 28 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางจินดา เมฆอำพล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กปภ.สาขาชุมพร/4/2564 25 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อขนาด 150 มม.ข้ามคลองบางใหญ่ ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ใบสั่งจ้างเลขที่ 373/2564 27 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมท่อขนาด 150 มม.ข้ามคลองบ้านปลายคลอง ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ใบสั่งจ้างเลขที่ 370/2564 27 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 9/2564 26 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ นายสิขริน ฟ้าประทานชัย วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 618/2 หมู่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.048/2564 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.ศิริภรณ์ ภูทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.046/2564 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.ธันย์พงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ เข้าโครงการบ้านน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กปภ.บฉ.047/2564 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉลากข้างขวดแบบใหม่) จำนวน 187,904 ขวด กปภ.ข.6/23/2564 25 พ.ย. 2563 25 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,353 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.5/14/2564 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท เอส พาร์ค ทรี จำกัด บริเวณโครงการกลิทเทอร์ทาวน์ บางนา-บางสมัคร หมู่ที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.บปก.9/2564 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ กปภ.ข.6/22/2564 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ หสม.บ้านเจริญวดี หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.1/2564 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ 16/21 ม.11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 68/64 23 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายขจร แซ่ลิ้ม บ้านเลขที่ 78/26 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.4/2564 24 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร ถนนศรีวิชัย 26 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.5/2564 24 พ.ย. 2563 23 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ นายสุทธิชัย โชติศิริคุณวัฒน์ (RQ1197/630007857) (หมู่บ้านทิพย์นิเวศน์) ม.5 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.34/2564 18 พ.ย. 2563 19 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายศรีราชา – หนองค้อ ซอย 17 (ข้างวัดไร่กล้วย) หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 06/2564 16 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม. หลบการก่อสร้างบริเวณถนนเทศบาล 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 05/2564 16 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท เดอะ กรีนเนอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด โครงการ เดอะ กรีนเนอร์รี่ 9 (พุทธมณฑลสาย4) เฟส 3 ม.6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 8/2564 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.ชัยศิริ พร็อพเพอร์ตี้ วางท่อเข้าโครงการศิริกุลน้ำริน ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กปภ.บฉ.044/2564 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คอมมูนิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ธารากรีนวิว ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.045/2564 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บมจ.สำรวจและผลิตปิโตเลียม วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 333 ถ.มาบตาพุดพัน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.บฉ.043/2564 18 พ.ย. 2563 18 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานซ่อมท่อเกาะสะพาน บริเวณบ้านบางสามแพรก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.33/2564 16 พ.ย. 2563 17 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 16 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.1/018/2564 17 พ.ย. 2563 17 พ.ย. 2563