จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อำนวยทรัพย์วิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.51/2563 15 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงแก้ไขปัญหาระยะสั้นหลังรับโอน สถานีผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/77/2563 15 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานสูบทอยน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.056/2563 15 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมขนาด 12 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 ลำ กปภ.ข.7/10/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ศรีตะกั่วป่า ถ.อุดมธารา ถ.กลั่นแก้ว (ตลาดเก่า) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วปา จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า กปภ.ข.4/41/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านปรารถนา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ กปภ.ข.4/40/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ สี่แยกร่อนพิบุลย์ - สามแยกสวนผัก ต.ร่อนพิบุลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/39/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ กปภ.กฉ./11/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.ส.มร.8/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายทรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี กปภ.ส.มร.9/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มล 21/2563 14 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 2 กก./ชม. จำนวน 4 เครื่อง กปภ.ข.7/9/2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายไสว ขานโม ชั่วคราว ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.32/2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอัจฉรา 2 หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี มล 20/2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 69/63 26 มี.ค. 2563 13 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึง มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/2563 20 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/27/2563(บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง) 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน อำเภอแวงใหญ่ และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท กปภ.ข.6/70/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์และระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ สถานีผลิตน้ำศาลาอูมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กปภ.ข.5/31/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1/051/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานตอดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในโรงสูบแรงสูง กปภ.บฉ.055/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณซอยถังน้ำประปาบาดาลเก่าและซอยชวนชม บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กปภ.สข.บผ./6/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายพระประโทน – บ้านแพ้ว ซอย 4 หมู่ที่ 3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/91/2563 8 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางคล้า งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า กปภ.บค.38/2563 10 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563