จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำควนพลา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา (ครั้งที่ 2) กปภ.ข.5/43/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฉัตรทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/130/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ 9 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.สาขาสีคิ้ว 16/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย จ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บจ.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป โครงการ เดอะ บาลานซ์ ซิกม่า (ปิ่นเกล้า-สาย5) เฟส 7 ม.4 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 16/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหมู่บ้านอาทิตย์ท่าไม้ (ตรงข้ามอาทิตย์ราม่า) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ข.3/140/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 13 รายการ กปภ.ข.5/42/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/134/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านปางหมูจากปากทางสักสวยรีสอร์ท (ฝั่งขวา) - ปากทางบ้านพักเกษตร ตำบลปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กปภ.มส.2/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 10/2564 11 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ บริเวณกองคลังแสงทหาร อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) กปภ.ข.10/23/2564 12 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับบริษัท ท่าชนะการเกษตร จำกัด (โครงการพารากอน รพ.กรุงเทพฯ) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.20/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.พรทิพย์ หทัยวสีวงศ์ โครงการบรรจงเฮาส์บางใบไม้ 2 ซ.กำนันชื่น ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.19/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นางลูกจันทร์ เคร็นท์ซ บริเวณหมู่บ้าน ณฐมนโฮมส์ ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.09/2564 4 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านนายศาตนันต์ สถิตย์ดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กปภ.ตห0.7/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านวังน้อย กลุ่มบ้านแปดราย กลุ่มฟากคลอง กลุ่มเขาฤาษี ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) กปภ.ส.นว.15/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 จากบ้านนายฉลวยไปบ้านนายนวล หน้าโรงเรียนวัดหนองเขนงไปร่องแว่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) กปภ.ส.นว.16/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 16 บ้านหนองเขนงใน, กลุ่มบ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน) กปภ.ส.นว.17/2564 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานจ้างซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหล Ultrasonic ชนิดกระเป๋าหิ้ว รหัสสินทรัพย์ 1752972 36/64 5 มี.ค. 2564 5 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างห้องน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4/37/2564 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.9 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หน้าศูนย์คูโบต้าตลาดเขต) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน กปภ.ข.3/ 115 /2564 25 ก.พ. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหมายเลข 324 ตั้งแต่บ้านนายกปกรณ์ ถึง แยกบ่อหว้า ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน กปภ.ข.3/114/2564 25 ก.พ. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย กปภ.ข.3/ 116 /2564 25 ก.พ. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศรีบุญพัฒนา-เทศบาลทับคล้อซอย 1 (หน่วยบริการทับคล้อ) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) กปภ.ข.10/22/2564 12 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา ระหว่าง กม.1+690 – 2+450 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ข.10/21/2564 8 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ป.11110224251 นางพรทิพา ตระกาโรบล ชั่วคราว ม.2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.25/2564 4 มี.ค. 2564 4 มี.ค. 2564