จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อพ่วงท่อป่ายุบใน กับท่อ By pass ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำเพ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./31/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/650001978บจ.โพธิ์พูนศักดิ์ 2485 (หมู่บ้านเทพพานิช) ม.1 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3-พบ./21/2565 12 ก.ค. 2565 14 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./26/2565 4 ก.ค. 2565 14 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สายบ้านทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ ระหว่าง กม.0+196.945-กม.23+426.945 อ.ควนกาหลง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล กปภ.ข.5/47/2565 12 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ที่ 1 จำนวน 9 กปภ.สาขา (รวมหน่วยบริการ) ระยะเวลา 36 เดือน กปภ.ข.8/137/2565 12 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ที่ 2 จำนวน 11 กปภ.สาขา (รวมหน่วยบริการ) ระยะเวลา 36 เดือน กปภ.ข.8/136/2565 12 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.1-ชบ./010/2565 11 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.1-ชบ./011/2565 11 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่าย) กปภ.ข.7/263/2565 11 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.ข.1-พน./322/2565 19 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการล้างถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม และสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.ข.1-พน./326/2565 20 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากำแพงเพชร กปภ.ข.10- กพ./21/2565 12 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฮาบิแทท ทู จำกัด 565 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.29/65 กปภ.ข.1-พย./80/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้กับ บจก.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 88 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./51/2565 8 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาจันดี จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ ช่วงชลประทานคลองสังข์ ถนนวัดขนานตัดถนนชลประทานโคกมันพัฒนา ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี กปภ.ข.4-จด./2/2565 18 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาและบ้านพัก หมู่ 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน 57 หลัง กปภ.ข.3-ทมก./11/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. เขต10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่-บ.คลองโพธิ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.ข.10/31/2565 21 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายชาติชาย เพราะดีงาม กปภ.ข.3-สส./25/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากุมภวาปี โครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้แก่ นายศุภชัย สำเริง โฉนดที่ดินเลขที่ 1600 ม.10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี 3/2565 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายณัฐชัย นันทยาภิรมย์ โฉนดที่ดินเลขที่ 118155 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./80/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ ดีญ่า วาเล่ย์ สันทราย 2 โฉนดเลขที่ 8553 หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./79/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรัญจวน ตาคำ ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./81/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาขุดลอกสระพัก ตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./27/2565 6 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) กปภ.ข.7/264/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวจ่ายแก๊สคลอรีน และชุดมอเตอร์กวนสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./29/2565 11 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565