จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกูแบ บลือดี หมู่ที่ 13 ถนนโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (โดยจังหวัดนราธิวาส) กปภ.นธ.18/2562 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชนบท โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 15/2562 30 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาตราด วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.1,2,7 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด กปภ.สาขาตราด 25/2562 30 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายอโนทัย คงคาช่วย ถนนพ่อขุนทะเล 25 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.50/2562 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 28/62 9 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันบริเวณเลยสะพานโครงถัก ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา กปภ.สาขาเบตง 10/2562 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา DMA จุดที่ ๑. DMA.Smart Logger สำนักงานประปา จุดที่ ๒. DMA.Smart Logger สถานีจ่ายน้ำปากพลี จุดที่ ๓. DMA.Smart Logger คลีนิคแพทย์โสภณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 15/2562 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา บจก.อุดร ช.ทวี (สาขาหนองบัวลำภู) 2/2562 5 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
กองจัดหา จ้างเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับสวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบภายในห้องควบคุมไฟฟ้า อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2562 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.49/2562 3 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการศุภาลัยไพรด์ เฟส 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.24/2562 20 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับนายสุรชาติ เอื้อเกิดอารีย์ บริเวณ หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน กปภ.ข.3/172/2562 3 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/174/2562 2 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาชนบท งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาชนบท 14/2562 3 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง และหน่วยบริการเมืองเก่า (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 16/2562 2 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.9 บ.กุดหวาย ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/12/2562 15 พ.ย. 2561 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา นายไพโรจน์ ศุภศิลป์ โฉนดเลขที่ 123743 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.36/2562 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่บ้านป่าแข (ฝั่งขวาทาง) หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 11/2562 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว นายธรรมนูญ แสนตลาด ชั่วคราว ม.7 บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.20/2562 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอย 4 ซอย 6 ซอย 7 บ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 15/2562 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกะทู้ เร่งด่วนชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/77/2562 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สขาปักธงชัย 15/2562 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เทศถนอม พร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด 236/30 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.98/62 ปพย.101/62 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กองจัดหา งานโครงการจัดซื้อข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ กจห.69/2562 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริษัท ตังนำเกษตร จำกัด บริเวณโครงการเดอะแพลนท์ ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปช.8/2562 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562