จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาแม่แตง งานย้ายแนวท่อประปาให้กับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายสันป่าตอง ชุมชนสันป่าตองอินทขิล หมู่ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง กปภ.สาขาแม่แตง 2/2564 8 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพะเยา งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กปภ.ส.พย.6/2564 8 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาชุมชนศาลเจ้าโรงจีน บริเวณซอยแยกบ้านนายสำเนา คล้ายเชย หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/41/2564 1 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนบ้านท่าราบ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/42/2564 1 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสายทางวังเย็น - เตาอิฐ บริเวณแยกซอยบ้านนางสาวพิมพา สืบต่อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ใบสั่งที่ 10/2564 1 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาโครงการงานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม.ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุยตอน 4 ระหว่าง กม.32+690 ถึง กม.32+729 (ขวาทาง) ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1/2564 7 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานจ้างซ่อมแซมชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า รหัส 1679521 และ 1913820 12/64 4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ รหัส 1834556 11/64 4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานสำรวจหาท่อรั่วในระบบจ่ายน้ำในพื้นที่ เขตอำเภอเมืองระยอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ กปภ.บฉ.053/2564 3 ธ.ค. 2563 3 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.3/46/2564 2 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร จ้างงาน โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ไปถึงหมู่ที่ 5 (เส้นทางด้านหลังที่ทำการ อบต.วัฒนานคร ) ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.วน.04/2564 16 พ.ย. 2563 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายจรินทร์ รัตนมณี บริเวณหมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.10/2564 2 ธ.ค. 2563 2 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กปภ.สาขาเกาะสมุย/112/2564 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4,200,000 ลูกบาศก์เมตร 019/2564 23 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 112/2564 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 84954 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.050/2564 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ซีพีซี ทาวน์พลัส จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ดิโอโซน พลัส ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.049/2564 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท คอมมูนิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ธาราการ์เด้นวิว ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.051/2564 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางจินตนา แก้วไพล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 29845 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.052/2564 1 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับเดือนธันวาคม 2563 กปภ.ข.3/47/2564 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ระยะเวลา 3 เดือน ( ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 07/2564 21 ธ.ค. 2563 30 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่โดยรอบสำนักงาน กปภ.สาขาอู่ทอง 2/2564 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานบุคคลตัดหญ้าบริเวณสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.10/2564 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.11/2564 30 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.3+800 - กม.5+200 อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/40/2564 25 พ.ย. 2563 28 พ.ย. 2563