จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำกรองทิ้ง กปภ.บฉ.029/2563 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย การจัดซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด ๓Cx๙๕ sq.mm. จำนวน ๑๐๐ เมตร ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 98/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย) ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.ข.8/21/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานนีแม่ข่าย กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) ขนาด 300 มม. กปภ.ข.8/25/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรังปรุงมาตรวัดน้ำหลัก สถานีจ่าย ภูเขาแก้ว ขนาด 200 มม.พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) กปภ.ข.8/24/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามุกดาหาร(น.หว้านใหญ่) ขนาด 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.ข.8/22/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก Ultrasonic Flow Meter ชนิด insert พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาสุรินทร์ (แม่ข่าย) กปภ.ข.8/23/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้ บจ.อัชบิล(ประเทศไทย) 31/2 ถ.ทางหลวงสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.บฉ.030/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก โรงกรองน้ำบ้านฉาง ขนาด 300 มม. กปภ.บฉ.028/2563 8 ม.ค. 2563 8 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซน MM-08 (อ.เมืองสตูล (เสริมแรงดัน)) สถานีเพิ่มแรงดันสำนักงาน กปภ.สาขาสตูล กปภ.ข.5/21/2563 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 150 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซน MM-02 (ท่าแค) สถานีผลิตน้ำนาท่อม กปภ.สาขาพัทลุง กปภ.ข.5/22/2563 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 9 มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว Class B พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง กปภ.ข.9/20/2563 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/63 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสายแยก ทล.212 – บ้านสมสะอาด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.7 + 540 – กม.9 + 135 กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่) กปภ.ข.8/20/2563 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว นายธนทัต จัตุชัย หมู่ 1 บ้านโน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กปภ.อด.8/2563 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 200 มม. ชนิด Electromagnetic และติดตั้งอุปกรณ์ Data Logger โซน MM-01 (เขาเจียก) สถานีผลิตน้ำนาท่อม กปภ.สาขาพัทลุง กปภ.ข.5/20/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 12 บน อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/11/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 0/1 อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/12/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว น.ส.กิติยา แฮร์ริสัน 299/5 หมู่ 4 บ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.7/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร กปภ.ข.8/16/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ กปภ.ข.8/14/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กปภ.ข.8/15/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/13/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/19/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก กปภ.ข.8/17/2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563