จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 2 (บริเวณสายบ้านตาออด) ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กปภ.ข.10-สท./21/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยวัดเนินยาง หมู่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กปภ.ข.10-สท./22/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นางสาวสมพิศ อุดนัน บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40653 หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./41/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการสำโรงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ (น.สำโรงทาบ) บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนวิทยะธำรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจ.ทองสุข แอสเสท คอร์ปอเรชั่น โครงการ วิลล่าฮิวส์ เฮาส์ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/105/2565 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายแนวท่อ ปี ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนวาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.๑๖๒+๕๔๓ – กม.๑๖๒+๖๖๗ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.7/259/2565 4 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 งานย้ายแนวท่อ ปี ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง) โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.7/261/2565 6 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสิริณัฏฐ์ กุลชาติปัญญาพร บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1-พค./53/2565 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้บจก.อยู่มีสุข แมนชั่น พร้อมพวก จำนวน 60 ราย ป.11040597231-11040597866 กปภ.ข.1-พน./321/2565 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กองพันปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่าพระปิ่นเกล้า อาคารห้องพักข้าราชการจำนวน 1 แถว 10 ห้อง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-มร./26/2565 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บจ.กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ โฉนดเลขที่ 99526 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./82/2565 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาศรีสะเกษ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาสุรินทร์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานโครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ ของกปภ.สาขาทุ่งสง กปภ.ข.4/49/2565 19 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 8 (ซอยบ้านนางชูชีพ พลอยครุฑ) ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กปภ.ข.10-สท./20/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท คัลเลอร์ฟูล การ์เด้น เรียล เอสเตท 2018 จำกัด มิเตอร์ชั่วคราว ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.39/65 กปภ.ข.1-พย./81/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้านปัณณ์สุข พัทยา จำกัด 65/40 ม.6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/65 กปภ.ข.1-พย./82/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายสุวัฒน์ คชรัตน์ กปภ.ข.3-สส./26/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานสำรวจหาจุดท่อรั่วในระบบจำหน่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./30/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาวางท่อพ่วงท่อป่ายุบใน กับท่อ By pass ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำเพ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./31/2565 18 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/650001978บจ.โพธิ์พูนศักดิ์ 2485 (หมู่บ้านเทพพานิช) ม.1 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3-พบ./21/2565 12 ก.ค. 2565 14 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./26/2565 4 ก.ค. 2565 14 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สายบ้านทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ ระหว่าง กม.0+196.945-กม.23+426.945 อ.ควนกาหลง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล กปภ.ข.5/47/2565 12 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565