จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.โคกโพธิ์ไชย) กปภ.ข.6/71/2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/74/2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบข่า กปภ.บฉ.059/2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.058/2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโชคชัย งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมิตรภาพ บริเวณซอยดอนชมพู หมู่ที่ 1 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาโชคชัย 9/2563 28 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำชะอี หมู่ 6, บ้านโคกป่าหวาย หมู่ 7 , บ้านม่วง หมู่ 8 , หมู่ 11 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี และ บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี) กปภ.ข.8/80/2563 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา กปภ.ข.3/71/2563 16 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร บ้านแต หมู่ที่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ กปภ.พร.4/2563 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของนางแสงกุหลาบ วงษ์กิจ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด กปภ.สาขาแม่สอด 14/2563 19 พ.ค. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งซื้อขายน้ำ (Bulk Sale) ให้เทศบาล ตำบลมาบข่า บริเวณถนนสาย3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.057/2563 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวสาฟิตรี นาแว 49/37 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.33/2563 21 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.พค.52/2563 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานจ้างเหมาขุดลอกชักร่องน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ขนาด 3x400x3 ม. เพื่อชักน้ำเข้าสู่จุดสูบน้ำดิบและกักเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง น.สำโรงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ กปภ.ศข.2/2563 22 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากโค้งประปาถึงจุดดันลอดหน้าปั๊มเอสโซ่ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร กปภ.ข.4/42/2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กโรงกรองน้ำบ้านนาสาร กปภ.สาขาบ้านนาสาร กปภ.ข.4/43/2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.สถานีผลิตน้ำพระพรหม (แม่ข่าย) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/44/2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำแม่ข่ายภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 8/2563 7 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/79/2563 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานวางท่อจากแม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิมายังหน่วยบริการบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.6/73/2563 20 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน้ำสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.สีชมพู) ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ (น.สีชมพู) กปภ.ข.6/72/2563 17 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานซ่อมแซมจุดประสานท่อ บริเวณซอยชลธีวรา และซอยอนุกูล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2563 17 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาโชคชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณโครงการ เดอะมิวส์ เอสเตท (โครงการ 2 ) หมู่ที่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย กปภ.สาขาโชคชัย 8/2563 17 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกเทพธานี ถึง แยกสลักได และทางหลวงหมายเลข 2077 จากแยกสลักได ถึง กม.9+150 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/78/2563 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน กปภ.ข.4/38/2563 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 29/2563 15 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563