จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บริเวณซอย 2 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ กปภ.พร.6/2564 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 บ้านบัวทอง จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 176/5 จุดสิ้นสุดบ้านเลขที่ 105 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ กปภ.พร.7/2564 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุโขทัย งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นางพิมรัตน์ สืบคำ ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 8/2564 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสมพร บุสดี บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 8250 หมู่ที่ 1 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จงฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.20/2564 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีสูบน้ำพระสะทึง กปภ.สาขาสระแก้ว(ครั้งที่ 2) กปภ.ข.1/057/2564 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำปากแซง กปภ.สาขาจันทบุรี(ครั้งที่ 2) กปภ.ข.1/056/2564 11 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาส ซ.1 (ฝั่งขวา) จากสี่แยกปางล้อนิคม – สามแยกนาหมากปิน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) กปภ.มส.3/2564 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าการประปาสาขาแม่ฮ่องสอน ถนนปางล้อนิคม - ถนนขุนลุมประพาส ซ.2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน กปภ.มส.4/2564 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.23+030 - กม.26+182 (ช่วงภูเขา) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4/39/2564 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหาร มทบ.44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½” จำนวน 208 เครื่อง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยเฉพาะเจาะจง 17/2564 9 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/640000221 น.ส.ธารีรัตน์ วัชรเสนี ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.43/2564 8 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างงานโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 9/2564 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. สาขายโสธร งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างสะพาน คสล.ทางหลวงชนบทยโสธร สาย ยส 3018 แยกทางหลวงหมายเลข 292-บ้านโสกน้ำขาว (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร กปภ.สาขายโสธร 1/2564 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กปภ.ข.4/38/2564 9 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานรื้อย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417(แยกสนามบิน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เร่งด่วน) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4/40/2564 9 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา กปภ.ข.5/44/2564 9 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานเชื่อมโยงระบบ SCADA ของโรงกรองน้ำ กม.5 และโรงกรองน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.21/2564 9 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ส่วนบุคคล เนื่องจากมีท่อประปาเข้าที่ดินส่วนบุคคลบริเวณซอยบ้านไร่สุขบท ซอย 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีแบบเลขที่ 32/64 ปพย.40/64 4 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างงานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ป.11110224242 นางณธิพร เสาวรส ชั่วคราว ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.26/2564 9 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/630009595 นายอัมพร หนองมีทรัพย์ ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.44/2564 8 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาตัดมาตร/ประสานมาตรวัดน้ำ (ฝั่งบก) จำนวน 1 เดือน (1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64) ปพย.38/64 25 ก.พ. 2564 9 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)	 221/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/111/2564 25 ก.พ. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สถานีผลิตน้ำช้างแรก ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/131/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หนองผักหนาม-โครงการพาโน่ มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.086/2564 8 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2564