จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ริเวียร่า ลักซ์ซูรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 29/72 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.30/62 ปพย.80/62 18 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยพันเสด็จ สถานีผลิตน้ำมาบยางพร ปพย.81/62 18 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาผักไห่ งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำผักไห่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ผห.3/2562 14 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองบ่อ กลุุ่มบ้านนายประดิษฐ์ เพ็งผา หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 14/2562 18 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำแม่แฝก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 81/2562 18 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมติดตั้งถังกรอง ขนาด 30 ลบ.ม/ชม. บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา กปภ.ข.๒/88/2562 3 เม.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายบุญชนะ บุสดี บริเวณหมู่ที่ 5 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.21/2562 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาธาตุพนม จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ปี 2562 บ้านนาทาม ถนนชยางกูร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/62 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี จ้างเหมาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ นางสุจรรยา เมืองมัจฉา ป.10800155398 บ้านเลขที่ 7 ม.1 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สาขากุมภวาปี ที่ 2/2562 18 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านจัวสามัคคี ซอย 9 หมู่ที่ 10 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/05/2562 17 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเถิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่ที่ 12(เขตพัฒนาที่ 5) ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน/06/2562 17 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นางพัชรินทร์ สินสัมพันธ์ฤทธิ์ มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.27/2562 17 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 21/2562 6 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้วให้กับนายอาณัติ มะเล็ง ม.3 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 12/2562 20 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจะบู หมู่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.๒/45/2562 26 ธ.ค. 2561 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านท่าปากแหว่งสามแยกอนามัยท่านุ่น-หมู่บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง (น.โคกกลอย) กปภ.ข.4/67/2562 14 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย ปข.1042 แยกทล.4-บ.หินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/135/2562 14 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ สะพานข้ามคลองบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/134/2562 14 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแอร์วาล์วโบว์ตะกอน เปลี่ยนชุดซีลโอริง ซ่อมชุดเฟืองเกียร์ของชุดหัวขับ ถังตกตะกอนที่ 1-6 โรงกรอง 2,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง ปพย.78/62 14 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมถังตกตะกอน Mobile ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง กปภ.ข.2/94/2562 29 เม.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 4 สระ (สถานีผลิตน้ำนาท่อม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 19/62 13 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ำบึงชวน 12/2562 14 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส งานซ่อมประตูน้ำและ Combination air vale กปภ.นธ.12/2562 13 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ แม่ข่ายรัตนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี กปภ.ข.8/76/2562 13 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับน.ส.สุรีย์พร ดีเจริญกุล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.38/2562 12 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562