จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายธีรวุฒิ สมบูรณ์ทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 63/5 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.054/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางทองเปลว สุขเกษม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 47015 ม.1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.บฉ.057/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.055/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำ สถานีผลิตน้ำบึงสำนักใหญ่ กปภ.สข.ปปส.02/2563 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.3/53/2564 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมหาโพธิ์ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กปภ.สาขาน่าน 05/2564 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA สถานีผลิตน้ำเขาดิน กปภ.สข.ปปส.03/2564 16 ธ.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหลังคันทรีโซน หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/ 43 /2564 4 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณสายทางซอยแยกถนนเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย - 11 ซ้าย บริเวณชุมชนหมู่บ้านสวนเกษตรบางแพ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/ 44 /2564 4 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย) กปภ.ข.6/26/2564 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอนศรีวิชา-กวนบุ่ม บริเวณที่ว่าการอำเภอเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (น.เต่างอย) กปภ.ข.7/21/2564 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ สถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.12/2564 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.3/52/2564 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหารจาง ม.๘ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง กปภ.ข.6/25/2564 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนหวาย หมู่ 7 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กปภ.ข.7/20/2564 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ นายประกาศ สมปรีดา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.7/2564 14 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม กปภ.ส.มร.ที่ 1/2564 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจ.อาสา พัฒนา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.01/64 ปพย.18/64 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน ๓๕๙,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/4/2564 26 พ.ย. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 สารส้ม จำนวน ๒,๘๙๐,๖๕๐ กก. พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/5/2564 4 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสายทางบ้านวังเย็น - เตาอิฐ บริเวณชุมชนหลังร้านบ่อสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ใบสั่งที่ 9/2564 4 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีน เวลโกรว์ หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.บปก.11/2564 8 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 212 และ 2031 บริเวณสามแยกบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม กปภ.ข.7/15/2564 8 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 บริเวณหน้าวัดมาลัย หมู่ที่ 1 และหน้าบ้านนางบัวชื่น หมู่ที่ 2 บ้านนางัว ตำบลนางงัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง กปภ.ข.7/16/2564 8 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายเรืองเดช จงจรูญรังสรรค์ ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.6/2564 14 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563