จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ – (น.สำโรงทาบ) ตำบลระแง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ ตำบลเกาะแก้ว ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง1 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง1 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโคกโดน-ดินที่สี่ หมู่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสะเดา กปภ.ข.5/50/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 ซอยชูอุทิศ, ซอยบ้านทุ่งตอ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว กปภ.ข.5/49/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ น.ส.พัชร์อริญ เจริญร่มเย็น เข้าบ้านเลขที่ - ม.13 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7-นภ./2/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ จ้างโครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน ถนนสายไทรออก ม.8 บ้านแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ กปภ.ข.4-กบ./16/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว (ชั่วคราว) จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายวัฒธิชัย จอมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ กปภ.ข.4-กบ./17/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศักดิ์ เบ้าภาระ พร้อมพวก จำนวน 40 ราย ป.11040599165- 11040599763 กปภ.ข.1-พน./329/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสงวน เขียวชอุ่ม (เฟส 1) โฉนดเลขที่ 11288 บ้านป่าเส้า หมู่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./84/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 7 เอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ จำนวน ๒๐ แห่ง (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7/267/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสามทางลด ขนาด 800 x 700 x 800 มม. สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก กปภ.ข.1-ชบ./81/2565 1 ส.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพังงา งานจ้างเหมาขุดลอกดินทรายหน้ารางชักน้ำดิบด้วยรถขุด ปริมาตร 1,490 ลบ.ม. โรงสูบน้ำแรงต่ำคลองพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา กปภ.ข.4-พง./3/2565 25 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาปากช่อง งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก(ALC)ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง กปภ.ข.2-ปช.2/2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายสมยศ การีกลิ่น บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.ข.2-อย./27/2565 22 ส.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาชุมพวง โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเตยกระโตน คุ้มไร่ริมบึง หมู่ที่ ๓ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง กปภ.ข.2-ชพ./6/2565 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท สเปซ 2 จำกัด (ส่วนภายใน) โฉนดที่ดินเลขที่ 59025 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./83/2565 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณอาคารโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางอิน กปภ.สาขาคลองใหญ่ กปภ.ข.1-คญ./10/2565 22 ก.ค. 2565 22 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนตาดแคน ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 21 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานขุดสระพักตะกอนหน่วยบริการบ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย (น.บ้านกรวด) บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 21 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ น.ส.วาสนา มณีนิล กปภ.ข.3-สส./27/2565 21 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายสิทธิเจตน์ ทักษ์เตชาโชตน์ หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./29/2565 19 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ 10 (ซอยตั้งอุดม) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2-สค./24/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางสุภาพร ธัญญเฉลิม บริเวณโฉนดเลขที่ 32589 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2-สค./25/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง บริเวณโฉนดเลขที่ 33914 หมู่ 9 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2-สค./26/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายเก่งกิจ วารายานนท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 51184 หมู่ 5 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2-สค./27/2565 20 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565