จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) กปภ.ชบ.010/2563 23 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.53/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.54/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำเพื่อส่งน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ไปยังพื้นที่จ่ายน้ำบางวาด ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/50/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรองและซ่อมแซมประตูน้ำ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/76/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (แม่ข่าย) ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/78/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/77/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นางสาวสุทธิดา ทองไพบูลย์กิจ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.29/2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบจากเขื่อนปากมูลถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.ข.8/49/2563(บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง) 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำ บ้านบางโจถึงธนาคารไทยพาณิชย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/48/2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/49/2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสาย บขส.หลังชุมพรเมืองใหม่ กปภ.สาขาชุมพร 32/2563 27 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาปากพนัง กปภ.ข.4/46/2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน กปภ.ข.6/75/2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบ จากอาคารควบคุมระบบท่อ ส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ถึงจุดประสานท่อน้ำดิบเดิม เร่งด่วน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ระหว่าง การปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งและอาคารควบคุมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.4/45/2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพร งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสายวัดพระขวาง กปภ.สาขาชุมพร 31/2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ กม.79+550 ถนนวงแหวนตะวันตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 276/63 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4/51/2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ กุ่ยเชียงกง ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง (ฝั่งขวา) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กปภ.ข.3/86/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง กปภ.ข.3/85/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี – หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/66/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/95/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้ว ซอยวัดวังชัยทรัพย์วิมล ตำบลหลักสาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/96/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายและวางท่อเสริมแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.ข.5/33/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายใยรัก (ถนนเศรษฐกิจ ถึง คลองแนวลิขิต) ตำบลคลองมะเดื่อ และ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/97/2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563