จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน จากบริเวณห้องแถวเลขที่ 125 ถึงบริเวณเล้าไก่นางจินดา โพธิ์ศรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.35/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตรการไหลของน้ำจ่าย สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.031/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ศรุตา ๒๐๑๕ จำกัด บริเวณ โครงการหมู่บ้านศรุตา ในไร่ (เฟส ๒) ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง กปภ.สข.ปปส.10/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณ ถ.สายห้วยสะพาน ซ.3/1 ม.3 ต.บึง (ชุมชนห้วยสะพาน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.ฉบ.19/2563 19 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณ ถ.สายบึงล่าง ซ.9 (ซอยกลางบ้าน) ม.3 ต.บึง (ชุมชนบึงล่าง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.ฉบ.18/2563 19 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อประปาให้ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณ ถ.สายหนองแขวะ-ถ.สาย 331 (สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์หมู่บ้านนิชาดา) ม.4 ต.บึง (ชุมชนหนองกลางดง) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.ฉบ.14/2563 19 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง วางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.จักรไพศาล เอสเตท (มหาชน) กปภ.ฉบ.13/2563 25 พ.ย. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท รีเกิล แอสเสท จำกัด (โครงการเดอะพรอมิเน้นซ์พราวด์ เฟส 2) ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 0163/0012 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บมจ.แสนสิริ โครงการหมู่บ้านแสนสิริ (เฟส 1) หมู่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0163/0013 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โครงการกาญจน์กนก 17 (เฟส 3) โฉนดเลขที่ 3664 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.20/2563 27 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ กปภ.ข.4/14/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/29/2563 13 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๓๔+๕๙๐ - กม.๔๗+๔๗๖ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/13/2563 13 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และวางท่อเสริมแรงดันขนาด Dia ๓๑๕มม. (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) กปภ.ข.10/7/2563 4 ก.พ. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นส.หม๊ะกลือซง ปิ เลขที่ 21 หมู่ 7 ถนนระแงะมรรคา 26/1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กปภ.นธ.15/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเถอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/32/2563 10 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้างของกรมทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงบหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.13+500-กม.14+200 (ขาเข้า กทม.) มล 9/2563 15 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/34/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ กปภ.ข.6/35/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/36/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หจก.ก่อการดี คอนสตรัคชั่น โครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคทาวน์ ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กปภ.อด.10/2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 2/2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสงวนวงษ์ หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7/2563 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กปภ.อด.9/2563 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563