จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ กปภ.ข.4/46/2564 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กปภ.ข.5/45/64 16 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนเพชรเกษมทางเข้าตาลเจ็ดยอดถึงแยกศาลาลัยฝั่งตะวันออก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/151/2564 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน กปภ.ข.3/149/2564 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครอบจั่วหลังคาอาคารสำนักงาน กปภ.ข.5 55/64 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ กปภ.ข.1/060/2564 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ CVM03KM5 สถานีผลิตน้ำ กม.5 ใบสั่งจ้างเลขที่ 693/2564 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานล้างถังน้ำใส จำนวน 6 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.28/2564 17 มี.ค. 2564 17 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) กปภ.ข.1/055/2564 10 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 11 รายการ กปภ.ข.5/48/64 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานซื้อสารเคมี DPD ของ กปภ.ข.5 และ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 53/64 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนไทยสามารถ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ กปภ.อร.047/2564 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว บริเวณบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอย สจ.) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.สาขาสีคิ้ว 18/2564 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง กปภ.บฉ.087/2564 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงขนาด 1250 KVA สถานีสูบน้ำขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.21/2564 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ จำหน่วยครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคาหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ 2/2564 16 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกปภ.ข.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/14/2564 1 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม.(จำนวน 1 ชุด) แรงสูง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/17/2564 8 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๕๐ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม.จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/16/2564 5 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/18/2564 8 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งระบบท่อกวนผสมเร็ว,ปรับปรุงรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.ปากชม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) กปภ.ข.7/19/2564 11 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพักน้ำดิบ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/21/2564 5 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แพแรงต่ำดงเมือง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/20/2564 8 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/123/2564 12 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวัดวังมนต์ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ กปภ.อร.046/2564 15 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2564