จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 (ครั้งที่ 2) กปภ.ข.4/52/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างงานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขานครนายก กปภ.ข.2-นย./16/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างงานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ซ่อมบำรุงหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.ข.9-ชม./87/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ กปภ.ข.10- กพ./22/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว (สายหลัก) หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง กปภ.ข.4/51/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 13 หมู่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.ข.5/55/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านอุดมทอง หมู่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.5/56/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง-ฉวาง ระหว่าง กม.36+400-กม.38+600 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี กปภ.ข.4/50/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท โฮล์มส์ คอนแทรดดิ้ง จำกัด โครงการเดอะโกรฟว์ ถ.อบต.คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./52/2565 25 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/144/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.167+565 ถึง กม.167+790 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.ข.6/143/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/148/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/147/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานวางท่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย ทางหลวงชนบท ชย.3002 บริเวณ กม. 1+355 และบริเวณ กม. 1+965 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส กปภ.ข.6/146/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำชั่วคราว น.ส.ญาณิศา ธีรนุชพงศ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 125663 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายนครสวรรค์) กปภ.ข.10-นว./33/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณบ้านบางฉ่า ซอย 3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.โกรกพระ) กปภ.ข.10-นว./34/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นางภาวินี แดงกระจ่าง พร้อมพวก จำนวน 50 ราย ป.11040599781-11040600549 กปภ.ข.1-พน./333/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จากซอยโรงปุ๋ย ถึงบริเวณหน้าบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนางนกเอี้ยง งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางวิลาสินีย์ พิมจุฬา จุดที่ 3 จากบริเวณบ้านนางอนงค์ งามใบศรี ถึงบริเวณบ้านนางยุพา เกียงหนุน ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก กปภ.ข.2-นย./19/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานซ่อมบำรุงรักษาประตูน้ำไฟฟ้า กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/149/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 1 จ้างผลิตน้ำประปา อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร กปภ.สาขาบ้านบึง สำหรับเดือน ส.ค.65 - ธ.ค.65 กปภ.ข.1/34/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (บริเวณสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ ถึงสามแยกบ้านสันดาป) หมู่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/ 99 /2565 25 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนซรีจาฮายา ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก กปภ.ข.5/52/2565 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านทอนสำโรง – บ้านคลองไผ่ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด กปภ.ข.5/53/2565 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายสงัด มงคลประเสริฐ บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 45061 หมู่ที่ 17 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./42/2565 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นายสมศักดิ์ กันธะวิลา หมู่บ้านหลักชัย ซอย 28 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./86/2565 26 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2565