จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเสริมศักดิ์ ขุนชิต มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 110243 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 9/63 27 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวจิดาภา พรหมเจียม ชั่วคราว ถนนแสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส กปภ.นธ.16/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 วางท่อน้ำดิบฝายท่าลาด-เกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1/028/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อทางหลวง 3701 สายทางคู่ขนานทางพิเศษระหว่างเมืองสาย ชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000 – กม.113+500 กปภ.สาขาแหลมฉบัง กปภ.ข.1/027/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล กปภ.บฉ.032/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 4 สถานี กปภ.บฉ.034/2563 31 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/36/2563 20 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหน้าโครงการอาม่าสาลี่ ไปจนถึงห้วยสมอ หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/34/2563 15 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 4 (บริเวณภายในหมู่ 4) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) มล 10/2563 27 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสำนักงาน (ชั้นเดียว) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.17/2563 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 14/2563 6 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา กลาง งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4" ให้ บริษัท โกลด์ไชน์ จำกัด ชั่วคราว ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	 กปภ.ศรช. 15/2563 14 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมประสานท่อ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.สข.บผ./3/2563 20 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 219 จากโรงกรองน้ำ กม.7–หน้า กองร้อย อส.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/26/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/27/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อส่งน้ำทดแทนการซื้อน้ำประปาบริษัทเอกชน(RO) บริเวณบ้านปลายแหลม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4/18/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 ปรับปรุงโรงกรองน้ำ พร้อมถังกรองน้ำโครงสร้าง คสล. ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. (ขนาด 13x50 เมตร) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร กปภ.ข.4/16/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างสะพานชุมชนกุดเป่ง ม.6 (ถนนจันทร์วีรศักดิ์ - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/28/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 (ระยะที่ 2) ตอนแยกทางหลวง 4014-หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม กปภ.ข.4/19/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม กปภ.ข.6/37/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง กปภ.ข.6/38/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ กปภ.ข.8/29/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร กปภ.ข.8/31/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา กปภ.ข.8/30/2563 17 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.3/2563 16 ม.ค. 2563 16 ม.ค. 2563