จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.บ้านสิริศาย์ วางท่อเข้าโครงการบ้านสิริศาย์ 10 เฟส 2 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กปภ.บฉ.059/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท กรณิชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ กรณิชา วิลเลจ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.061/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายมานพ ถิ่นปรีดา วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ พีนัท ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.060/2564 25 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน อัตราการสูบ 500 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 12 เมตร จำนวน 1 เครื่อง PO 3000289605 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาอ่อน ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินสูบได้ 500 ลิตร/นาที สูง 15 ม. จำนวน 2 เครื่อง PO 3000289606 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/58/2564 23 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหนองสะเดาบน หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/57 /2564 22 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากที่ดินส่วนบุคคล บ้านโนนสูง ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/32/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อออกจากงานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+684 - กม.2+984 ด้านซ้ายทาง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/33/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนศรีสง่าเมือง ซ.เมืองนาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 4/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพะเยา จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายอาวุธ ใจวุฒิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กปภ.ส.พย.7/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อปูนคลอรีนชนิดผง ชนิด 65% จำนวน 200 ถัง ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.7/6/2564 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 33/2564 18 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/18/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 2/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท บ้านอยู่เย็นเป็นสุข จำกัด บ้านหมากเลื่อม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 3/2564 21 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานย้ายแนวท่อ หลบการก่อสร้างบริเวณสายบ่อขยะ–ห้วยยายพรม (ชุมชนวังหิน) หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 08/2564 16 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ 64489 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/27/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านวังหิน หมู่ 5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/28/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 250-400 มอเตอร์ 80 KW รหัส RSM02TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ SUBMERSIBLE PUMP KSB รุ่น KRTK 300-420 มอเตอร์ 200 KW รหัส RSM01TL สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย 5/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๔,๘๗๗ ขวด กปภ.ข.9/24/2564 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ปพย.19/64 18 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/17/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน จำนวน 3 โครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.13/2564 17 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563