จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 จ้างทำของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ประจำปี 2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/62 19 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมกับเครื่องรับและแสดงผลแบบพกพา กปภ.ข.4/83/2562 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม กปภ.ข.3/189/2562 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/188/2562 26 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/187/2562 26 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการขยายเขตประปาบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 4/2562 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว บริษัท วายซีบีอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กปภ.อด.26/2562 27 ก.ย. 2562 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู กปภ.ข.5/51/2562 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง กปภ.ข.9/52/2562 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 และ ม.7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 37/62 27 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงจ่ายโซนสูง กปภ.สาขาพัทลุง กปภ.ข.5/50/2562 26 ก.ย. 2562 26 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับ กปภ.สาขาพะเยา และกปภ.สาขาเชียงราย กปภ.ข.9/51/2562 25 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2"ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ซอยโกเต็ง ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.53/2562 24 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง กปภ.ข.5/49/2562 20 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำเขางู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/185/2562 23 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) เครื่องจักรกลในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ดบ. 5/2562 4 มี.ค. 2562 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาชุมชนวัดศรีนาวา ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 19/2562 24 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งขวา) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 20/2562 24 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม กปภ.คญ.12/2562 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปา หมู่ ๗ บ้านคลองเหมือง ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 17/2562 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอุดมทรัพย์ (ฝั่งซ้าย) อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 18/2562 23 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 130/62 2 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 132/62 6 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/176/2562 17 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน กปภ.ข.4/82/2562 20 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562