จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 ระยะ 3 หมู่ที่ 7 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./43/2565 3 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ CVM01PT2 สถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.ข.1-พน./339/2565 3 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมประตูน้ำในระบบผลิต สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม กปภ.ข.1-พน./346/2565 9 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างงานปรับปรุงปล่องระบายความร้อน ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงสูง 1 สถานีผลิตน้ำป่าตัน, แรงสูงสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) กปภ.ข.9-ชม./91/2565 3 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2565
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ กจห.62/2565 1 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 9/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาแพร่ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น โครงการหมู่บ้านอิงดอยการ์เด้นท์ หมู่ที่ 2 ต.ป่่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ กปภ.ข.9-พร./8/2565 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2565 วัดแหลมทอง ม.3 บ้านบางหมาก ต.คลองฉลาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./53/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ โครงการสุขอาศัย ถ.ดอนนนทรี ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./54/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กปภ.ข.2-ปธช./12/2565 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศุภกฤษ์ รอดร่วมบุญ พร้อมพวก จำนวน 53 ราย ป.11040600558-11040601281 กปภ.ข.1-พน./338/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายกำพล แย้มบาน หมู่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1-พน./344/2565 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) กปภ.ข.10-พล./20/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางประภา อินต๊ะ บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./88/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวยรับทรัพย์ จำกัด โฉนดเลขที่ 29802 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./89/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.ข.5-พท./17/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กองจัดหา จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 กจห.59/2565 11 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม กปภ.ข.1-พน./342/2565 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/152/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/151/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/150/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา กปภ.ข.3-สส./28/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา กปภ.ข.3-สส./29/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.เดอะเคภัทร ดีเวลลอปเม้นท์ มาตรชั่วคราว โฉนดเลขที่ 34830 ถ.บ้านหนองบ่อ ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.ข.5-พท./16/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565