จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ นายสมใจ ศาสตร์พาณิชย์ ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 4/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 3/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.บฉ.035/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๘๐๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรันต ที่กม.๒๙+000) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.19/2563 3 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหนจำนวน 3 โครงการ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.39/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.พค.38/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาตราด งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสายงานผลิต ระยะเวลา 2 เดือน ( ก.พ.63 - มี.ค.63) กปภ.ตร.14/2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาด่านซ้าย โครงการขุดลอกบริเวณฝายกั้นน้ำจุดสูบน้ำลำน้ำอุ่น ปริมาตร 1,000 ลบ.ม.(ลำน้ำอุ่น) เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งมีตะกอนทับถมทำให้ฝายกั้นน้ำตื้นเขิน 6/63 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา กปภ.ข.5/24/2563 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) กปภ.บฉ.033/2563 29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์งานซ่อมแซม PRV ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/63 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.34 (ขาออก) พร้อมทางขนาน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/41/2563 24 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.บลูทาวน์ ดีเวลลอบเม้นท์ โฉนดที่ 75939 ถ.ศรีตรัง หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา กปภ.สาขาสงขลา 15/2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับนายธีระ กิตติเจริญพจน์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 8/2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมาโครงการงานซ่อมเปลี่ยนท่อ S ขนาด 100 มม. และ 200 มม. บริเวณคลองสาธารณะ อ่างเก็บนำ้ห้วยทราย ทางหลวงหมายเลข 23 บ้านไผ่ - มหาสารคาม ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ กปภ.สข.บผ./4/2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด ๖๓๐ มม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน ที่กม.๓๙+๒๓๐) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.18/2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล 85/12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.15/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 10/63 28 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ 12 (บริเวณภายในหมู่ที่ 12) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) มล 11/2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 3/63) ระยะเวลา 2 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 16/2563 22 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 เครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๔๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ กปภ.ข.6/42/2563 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.สข.ปปส.11/2563 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
กองจัดหา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 2 เดือน 14/2563 30 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน กปภ.ข.5/23/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 4009 จากซอยสวนปาล์มถึงเซเว่นคลองตาล ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร กปภ.ข.4/20/2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563