จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบ HDPE ขนาด 630 มม. หลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-บางวัว ระหว่าง กม.31+100 - กม.32+100 กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1/067/2564 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านตะพงใน-ยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง กปภ.ข.1/066/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4-สฎ./22/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา กปภ.ข.5/49/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรให้กับโรงเรียนวัดสำนักขัน และชุมชนสำนักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด กปภ.ข.4/47/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./23/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท กฤตพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./24/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายสมชัย ใจกว้าง ม.5 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 16/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณปากซอยโพธิสารเพื่อหลบการก่อสร้างบ่อสูบ และท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.ข.1-พย./42/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.ชุติมา อินตา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.37/64 กปภ.ข.1-พย./43/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำให้ สนง.ยุติธรรมจังหวัดระยอง บ้านเลขที่ 26/95 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.ข.1-บฉ./092/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า-ต.พนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+000 ถึง 90+400 (บริเวณแยกบางคล้า) กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.ข.1/070/2564 24 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ ของ กปภ.สาขากระบี่ ประจำปี 2564 กปภ.ข.4/48/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RTM04NLL และ RTM05NLL สถานีเพิ่มแรงดันน้ำดิบหนองละลอก กปภ.บฉ.091/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานขุดลอกสระพักตะกอน หน่วยบริการเก้าเลี้ยว หน่วยบริการโกรกพระ และหน่วยบริการทับกฤข (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ข.10-นว./21/2564 22 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาน่าน จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งที่สถานีสูบน้ำ หน่วยบริการกลางเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กปภ.สาขาน่าน 07/2564 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อเสริมแรงดันที่ บ้านป่าเส้า ซอย 5,6 หมู่ 2 กปภ.สาขาแม่แตง 4/2564 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อเสริมแรงดันที่ ปายเฮิร์ป หมู่ 5 กปภ.สาขาแม่แตง 5/2564 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่แตง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายเพชร เอกกำลังกุล หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาแม่แตง กปภ.สาขาแม่แตง 6/2564 19 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 โครงการเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำห้วยตู้ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1/061/2564 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายวรพงษ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล บริเวณ น.ส.3 ก. เลขที่ 107 หมู่ 6 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.สาขาสีคิ้ว 19/2564 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาฝาง งานปรับปรุงเส้นท่อที่หมู่บ้านทวีทรัพย์ 1 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง กปภ.สาขาฝาง 9/2564 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 3 ระยะ 3) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.22/2564 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี จ้างเหมาโครงการกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ 2564 ขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านลาดและสถานีผลิตน้ำนายาง การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.46/2564 17 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพังงา งานล้างมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว - 1 นิ้ว จำนวน 2,750 เครื่อง ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา กปภ.สาขา พง.2/2564 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564