จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายธวัชชัย วรรณฑาณะ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 30177 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.067/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง กปภ.บฉ.066/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.30/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/82/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/84/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/81/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.ข.6/83/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/88/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซื้อ Ultrasonic Flow meter (Mobile Type) จำนวน 1 เครื่อง 96/63 7 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพันธุวงษ์ ตั้งแต่ถนนเศรษฐกิจ ถึง วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/70/2563 24 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหัวนาบนซอย 1 ถึง แยกแก้มลิง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/94/2563 22 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้ว ซอยวัดหลักสอง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/93/2563 21 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีแม่ข่ายกาญจนบุรี กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/92/2563 20 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมา ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง กปภ.ข.3/101/2563 30 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านนิคม) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/117/2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานก่อสร้างและติดตั้งแพสูบน้ำแรงต่ำทดแทนแพสูบน้ำเดิมที่ชำรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/80/2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 5,6,7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/100/2563 27 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/68/2563 7 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานจัดหาท่อทางส่งและท่อทางดูดพร้อมอุปกรณ์แพสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย กปภ.ข.7/133/2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดโพธิ์แจ้ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/72/2563 24 เม.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กปภ.ข.3/108/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.ข.3/107/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาท่ามะกา จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับบจ.พีเอชเอส เรียลเอสเตท หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.7/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศีขรภูมิ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ กปภ.ศข.3/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/69/2563 7 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563