จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาอุดรธานี จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว รายนางวรนุช มัลเลอร์ บ้านเลขที่ 588 ม.12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.21/2561 9 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ ๙๖๘๓, ๑๑๑๗๐๑, ๑๑๑๗๐๒ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 71/2561 9 ก.ค. 2561 9 ก.ค. 2561
กปภ. สาขามหาสารคาม งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าโครงการสีวลีมหาสารคาม ฟส 4 (บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)) ตำบล ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 10/2561 12 มิ.ย. 2561 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ประจวบอินเตอร์เทรด โครงการหัวหิน แกรนด์ ฮิลล์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/137/2556 5 ก.ค. 2561 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บลูสกายอาเขต จำกัด 864 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.40/61 ปพย.80/61 5 ก.ค. 2561 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๕) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 70/2561 5 ก.ค. 2561 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำป่าตัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 69/2561 4 ก.ค. 2561 4 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 250 มม. กปภ.สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 6/2561 17 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาลำพูน งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. สถานีเพิ่มแรงดันน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 7/2561 17 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าประธานอาคารสูบจ่ายสารเคมีและบ้านพักสวัสดิการสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาเชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 68/2561 3 ก.ค. 2561 3 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวพรุ ม.๓ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 5/2561 5 ก.ค. 2561 2 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางสิริจันทร์ เจริญภักดี และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๕๙๗, ๕๙๗/๑–๓ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 67/2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จัดซื้้อด่างทับทิม ขนาดบรรจุถังละ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม กปภ. สาขา ชม.(พ) 66/2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาศรีสะเกษ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กปภ.ส.ศก./19/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายกษิฎิศ เลี่ยมแก้ว (เดอะปาร์คเวียงกุมกาม) โฉนดเลขที่ ๕๒๐๒๑ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 64/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉาย ใจสันติ์ (หมู่บ้านใจแก้วเอราวัณ ๒๓ เฟส ๒) โฉนดเลขที่ ๑๖๙๐๕ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 56/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.8/2561 21 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.8/61 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นางพรรณทิพย์ ซู และพวกรวม ๔ ราย บ้านเลขที่ ๓๕๒/๑, ๓๕๒/๒, ๓๕๒/๗, ๓๕๒/๘ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 61/2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชัน จำกัด ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 63/2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์ภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายใน เฟส ๔) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 62/2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก ๑๒ (เฟส ๑๐) ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 60/2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน กปภ.สาขาลำพูน 5/2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายวรินทร์ภิรัช อัชฌาสุตานันท์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้าน มโนมายา ส่วนภายใน เฟส ๕) กปภ. สาขา ชม.(พ) 59/2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาไชยา โครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา 4/2561 21 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561