จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา จ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน หมู่ 10 บริเวณ(ซอยโฉมศิริอุทิศ-แยกขวาทาง) ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.11/61 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ หจก.น้ำเพียงดิน บูติค โฮเทล โฉนดเลขที่ 8893,17835, 28931, ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 89/2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก20 (เฟส3) ต.สันทราย อ.สันราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 90/2561 30 ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด / เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ 02/61 10 ก.ย. 2561 28 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวงและหน่วยบริการบ้านด่านลานหอย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 11/2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ บจก.ศรีเทพไทยพัฒนา โครงการศรีเทพไทยพาร์คววิว สิริโสธร บริเวณ หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.บปก.9/2561 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
กองจัดหา ชื่อเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis จำนวน ๒๐ เครื่อง 170/2561 27 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ ดีญ่า วิลเลจ-ชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.12/2561 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกถังตกตะกอน ชุดที่ 1 และ 4 สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 53/2561 29 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานซ่อมประตูน้ำหม้อกรองโรงกรอง 1,500 ลบ.ม./ชม. จำนวน 8 ชุด และซ่อมประตูน้ำระบายตะกอน 100 มม. จำนวน 36 ชุด สถานีผลิตน้ำบางละมุง ปพย.91/61 24 ส.ค. 2561 24 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๔+๔๙๖.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก กปภ.ข.2/132/2561 3 ก.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.156/2561 22 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาบึงกาฬ จ้างติดตั้งและวางท่อประปา ป.039102-7 น.ส.หฤทัย พรมจันทร์ บ้านเลขที่ 292 ม.4 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ กปภ.ส.บึงกาฬ/2/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค (ผัง 6) หมู่ที่ 7ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กปภ.ส.นพ.09/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง จำนวน 4 สระ ปพย.90/61 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ น.ส.จันทร์ฉายใจสันติ์ โครงการใจแก้วเอราวัณ 24โฉนดเลขที่1289 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 88/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด บ้านเลขที่ 516 หมู่ที่ 4ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม. (พ) 87/2561 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 5 งานซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาเครื่องกวาดตะกอนและตุ้ควบคุมเครื่องกวาดตะกอน โรงกรองขนาด 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง 135/61 23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาไชยา วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไทรใหญ่-สุดเขตเทศบาล ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา กปภ.สาขาไชยา 7/2561 27 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับบจก.รินทองพัฒนา ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.42/2561 21 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มล.22/2561 23 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวนิดา โพธิ์แก้ว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.62/61 ปพย.92/61 28 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานขุดสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำบางละมุง สระที่ 1 สระที่ 2 ปพย.88/61 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. สาขานางรอง โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง 6/2561 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 4 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม กปภ.ข.4/98/2561 22 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561