จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ตรงข้ามบิ๊กซีนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 343/63 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม.บริเวณ ศาลเจ้านเรศวร ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 344/63 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำกุยบุรี กปภ.สาขากุยบุรี กปภ.ข.3/140/2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.30/2563 18 พ.ค. 2563 17 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/138/2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ การเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน๑) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4/66/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายวุฒิชัย อัครยลโยธิน บ้านเลขที่ - ม.2 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 9/2563 11 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างงานเคลื่อนย้ายโรงสูบน้ำแพลอย อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 8/2563 11 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งท่อประปาให้ บริษัท ตลาด ซุปเปอร์เซ็ง จำกัดวางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 9025 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.088/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.ปนัดดา รัศมีภัค วางท่อเข้าโฉนโที่ดิน 90205 ม.5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กปภ.บฉ.089/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ตลาด ซุปเปอร์เซ็ง จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 9026 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.087/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ปั๊ม ปตท.แก๊สขาเข้ากรุงเทพฯ ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 338/63 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.4/65/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบทอยน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ครั้งที่ 6) กปภ.บฉ.090/2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 25 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (แม่ข่าย) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กปภ.ข.8/44/2563 (บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง) 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.ชานุมาน) จำนวน 10 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง กปภ.ข.8/45/2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.ดอนตาล) จำนวน 10 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง กปภ.ข.8/47/2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.หว้านใหญ่) จำนวน 6 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง กปภ.ข.8/48/2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงตู้ Data logger (ตู้ DMA) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 17/2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สามแยกหลังโรงพยาบาลลานกระบือถึงเขตหนองจิก ชุมชนย่อยโนนสมอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.24/2563 26 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณบ้านนายอุดมศักดิ์ หลาทอง หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.59/2563 12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.คลองวาฬ บริเวณซอยอุดมทรัพย์ หมู่ 1 ถ.คลองวาฬ-หนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปข.17/2563 12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA และอุปกรณ์ท่อจ่ายน้ำ ซ่อม PM กปภ.สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.23/2563 23 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/139/2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563