จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4/20/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4/19/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/18/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี กปภ.ข.1/034/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1/028/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1/029/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1/027/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนเลียบคลอง 16 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ข.1/035/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม.4+075 – กม.5+340 กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/21/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซ่อมหม้อกรองน้ำโรงกรองขนาด 200 ลบ.ม./ชม (เก่า) ของ กปภ.สาขาละงู สถานีผลิตน้ำเขาขาว กปภ.ข.5/22/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.14/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด PO 3000289791 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองรั้ว-คลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) กปภ.ข.4/17/2564 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.5/19/2564 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.ข.1/024/2564 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ กปภ.ข.1/026/2564 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี กปภ.ข.1/025/2564 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/54/2564 29 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฝั่งเทศบาลดอนคา และโรงเรียนดอนคาวิทยา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง กปภ.ข.3/56 /2564 25 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น) กปภ.ข.1/021/2564 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 11/2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 09/2564 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 22/1 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราช กปภ.ศรช. 10/2564 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสุกัลยา เมธาวี หมู่ที่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 11/2564 22 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท จันทร์เพ็ญ ปตท.ศรีราชา จำกัด บริเวณ ม.4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 112/2564 24 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.12/2564 28 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2563