จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ โครงการสุขอาศัย ถ.ดอนนนทรี ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./54/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหม่ ที่ กม.226+428 ทล.304 ม.17 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กปภ.ข.2-ปธช./12/2565 26 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายศุภกฤษ์ รอดร่วมบุญ พร้อมพวก จำนวน 53 ราย ป.11040600558-11040601281 กปภ.ข.1-พน./338/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นายกำพล แย้มบาน หมู่ 10 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1-พน./344/2565 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) กปภ.ข.10-พล./20/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางประภา อินต๊ะ บ้านเลขที่ 142 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./88/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท บ้านสวยรับทรัพย์ จำกัด โฉนดเลขที่ 29802 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./89/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กองจัดหา จ้างดำเนินการทดสอบทางวิชาการ (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 กจห.59/2565 11 ก.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการสำรวจหาจุดรั่วไหลในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม กปภ.ข.1-พน./342/2565 4 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/152/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/151/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/150/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา กปภ.ข.3-สส./28/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.กระดังงา กปภ.ข.3-สส./29/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4 (ครั้งที่ 2) กปภ.ข.4/52/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างงานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขานครนายก กปภ.ข.2-นย./16/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างงานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ซ่อมบำรุงหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.ข.9-ชม./87/2565 1 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ กปภ.ข.10- กพ./22/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว (สายหลัก) หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง กปภ.ข.4/51/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 13 หมู่ 7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.ข.5/55/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่บ้านอุดมทอง หมู่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.5/56/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนเขาธง-ฉวาง ระหว่าง กม.36+400-กม.38+600 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี กปภ.ข.4/50/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท โฮล์มส์ คอนแทรดดิ้ง จำกัด โครงการเดอะโกรฟว์ ถ.อบต.คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./52/2565 25 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/144/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.167+565 ถึง กม.167+790 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.ข.6/143/2565 27 ก.ค. 2565 27 ก.ค. 2565